Aller au contenu principal

ACV

Type partnerschap :

  • Andere type partnerships
ACV

Het ACV is een vrije vakbond die onafhankelijk is van werkgeversorganisaties, economische en financiële instellingen alsook de politiek. Het ACV verdedigt de collectieve belangen van de werknemers, ongeacht hun statuut en ongeacht of ze al dan niet actief zijn, in ondernemingen, de dienstensector, de instellingen en de volledige maatschappij. De vakbond gaat na of de regels inzake arbeidstijd, loon, tijdskrediet, brugpensioen enz. worden nageleefd. Het ACV biedt eveneens juridische bijstand. Het ACV kan premies uitreiken en verstrekt informatie via tijdschriften, brochures, radio, televisie en internet.

Project in samenwerking met Actiris

-