Aller au contenu principal

Amira Language School

Type partnerschap :

 • Taalcheque-Doorstroming
 • Taalcheque Matching
Amira Language School

De vzw Amira Language School heeft "talenonderricht" als opdracht. De studenten kunnen zich inschrijven om les te volgen in zes verschillende talen, Frans, Nederlands en Engels inbegrepen. Het organisatiekader en de pedagogische opvolging worden verzekerd door een team van hoogopgeleide medewerkers. Zij verzorgen het onthaal van de studenten, de aanwerving en omkadering van de lesgevers en de planning van de opleidingen. Zij verwelkomen de klanten, analyseren hun behoeften, verwijzen hen door naar de geschikte module en waken over het goede verloop van het pedagogisch traject tot aan de eindevaluatie.

Amira Language School is gelegen in het hart van de Europese wijk in Brussel (metro Kunst-Wet) en is een van de meest gerenommeerde scholen van Brussel. De school kan bogen op een lange ervaring (gesticht in 1983). In 1995 werd de school al ISO9001-gecertificeerd en ze is pionier op het vlak van kwaliteitsbeheer in het onderwijs. Ook werd ze meermaals bekroond met het Q*For-certificaat en sinds 2015 maakt de school deel uit van het EFQM-systeem.

Cursussen van Actiris bij Amira Language School vzw: een filosofie van inclusie

Amira Language School vzw was een partner van Actiris voor het taalchequesysteem en dit vanaf de invoering ervan in mei 2002. Deze ervaring heeft de school een perfecte kennis opgeleverd van de doelgroep en de kenmerken van deze doelgroep. De school houdt er een bijzondere filosofie op na, gebaseerd op inclusie, het waarderen van verschillen en respect voor iedereen. Bij ons heeft de student altijd de mogelijkheid om bij te leren, want het materiaal wordt eenvoudig en helder voorgesteld en de moeilijkheidsgraad wordt gradueel aangepast

 • Siège social
  AVENUE BRUGMANN 32
  1060 SAINT-GILLES
  info@amira.be
 • Van maandag tot donderdag: van 09.00 tot 19.00 uur.

  Vrijdag: van 09.00 tot 18.00 uur.

  Telefoneer voor een afspraak om je in te schrijven bij Amira Language School. (Breng je taaltest van Actiris en je originele cheques mee).

Project in samenwerking met Actiris

 • Taalcheques "Doorstroming naar werk" voor de werkzoekenden

Dankzij de lessen Doorstroming naar werk bij Amira Language School vzw, die in kleine groepen verlopen, kan je je taalvaardigheid kan aanscherpen om werk te vinden en een geslaagd sollicitatiegesprek te voeren. Met interactieve situatiespelen en groepsactiviteiten groeit je vertrouwen voor de werkelijke situaties op het werk.

Onze lesgevers bieden een syllabus aan met de te onthouden elementen voor elk niveau, samen met goed gestructureerde presentaties.  Zij herhalen elk punt op gedifferentieerde wijze en presenteren je een hele reeks overzichten zodat je zelf kan vaststellen dat je echt vooruitgang hebt geboekt. Stap voor stap merk je dat je motivatie en zelfvertrouwen groeien. 

Talen: Nederlands, Engels

 • Taalcheques "Matching" 

De taalcheques "Matching" zijn bedoeld voor de Brusselse werkzoekenden die via Select Actiris in het kader van een werkaanbieding of een First-stage werden gepreselecteerd en helpen je om je kansen te vergroten om te worden aangeworven door een werkgever die wenst dat je de voorziene taal beheerst.

Voor een "Matchingcursus" beslissen de leraar en de student samen om de inhoud van de lessen letterlijk te "matchen met de taken die de student in deze taal in zijn nieuwe job zal moeten uitvoeren.  De taken zijn dus onderhevig aan tijds- en mogelijkheidsvereisten.

Je zal keuzes moeten maken en moeten bepalen welke documenten en professionele woordenschat je nodig hebt om de taak ofwel tot een goed einde te brengen ofwel om deze te veranderen. Het doel is om je kennis van wat je beslist hebt te leren, te vervolledigen door de doeltaal te gebruiken in een welbepaald kader. Hier bevind je je in je rol als werknemer in je echte wereld, waar leren een middel is om je doelstellingen te bereiken.

Vervolgens stelt de leraar een voorbereidingsprogramma op voor elk van de taken, in overeenstemming met wat met jou werd overeengekomen. Dit programma wordt aan jou voorgelegd zodat je de structuur en de inhoud ervan kunt bevestigen. Er zal je worden gevraagd dit programma te ondertekenen bij wijze van moreel engagement.

De Taalcheques "Matching" worden voor 100 % door Actiris gefinancierd in de vorm van taallesuren. Je krijgt gewoonlijk 40 uur in twee cheques van 20 uur. De individuele lessen moeten tijdens de eerste vier maanden van je nieuwe job worden genomen. Sommige "Matchinglessen" worden georganiseerd in groepssessies bij de werkgever die een aantal nieuwe werknemers heeft aangeworven.

Telefoneer om een afspraak te maken voor een inschrijving bij Amira Language School. (Breng je taaltest van Actiris en je originele cheques mee).
Op grond van het reglement van Actiris moet je je lessen binnen de 60 dagen vanaf de start van je arbeidsovereenkomst beginnen. Wacht dus niet tot het laatste ogenblik want dan loop je het risico dat je het recht om je cheques te gebruiken verliest.
Ook al omdat de 40 lesuren binnen de vier maanden moeten worden genomen (desnoods 60 dagen om te beginnen plus twee maanden). Als je werkt, wil je bovendien zo vlug mogelijk beginnen.

Talen: Frans, Nederlands, Engels