Aller au contenu principal

Lerian Communications

Type partnerschap :

  • Taalcheque-Doorstroming
  • Taalcheque Matching
Lerian Communications

Lerian Communications is een bvba met sociaal oogmerk, opgericht door Willem Hardeman in augustus 2014.

Het sociale oogmerk dat Lerian Communications nastreeft bestaat uit het helpen van minderheden in Europa, om hun eigen taal en cultuur te ontwikkelen en te behouden. Deze minderheden wonen in kleine of grote gemeenschappen in alle Europese landen.

De vennootschap verzorgt taallessen aan ondernemingen, staatsinstellingen en particulieren in het kader van beroepsonderwijs en bijscholing.

We bieden taalopleidingen aan voor het Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Portugees,...

We beschikken over een uitgebreid aanbod: dagopleidingen (workshops), weekopleidingen (taalbaden), gespreide formules (over verschillende weken of maanden), ... Alle opleidingen kunnen individueel, in duo of in groep (tot max. 10 deelnemers) georganiseerd worden in onze opleidingslokalen, bij de cursist(en) op kantoor of thuis of op afstand (virtuele klassen, Skype of telefoon).

We garanderen aan onze klanten een volledige organisatie van a tot z (vanaf de inschrijving tot de evaluatie). We richten onze cursussen inhoudelijk op de taalbehoeften van de deelnemers.

Project in samenwerking met Actiris

Taalcheques "doorstroming naar werk"

Dankzij de Taalcheques - Beroepsproject krijg je de kans om een specifieke taalopleiding te volgen om praktische kennis van de tweede of derde taal te verwerven of om je bestaande taalkennis van het Nederlands, Frans te verbeteren.

Deze taalopleidingen concentreren zich op alles wat in jouw zoektocht naar werk nuttig zou kunnen zijn: de voorbereiding van een sollicitatiegesprek, het opstellen van een sollicitatiebrief of een cv, de voorbereiding op een taalexamen enz.

De taalcheques "doorstroming naar werk" bieden werkzoekenden de mogelijkheid om in kleine groepen (3 à 6 personen) een taalopleiding van 60 uur te volgen bij privé-partners. Deze opleidingen zijn bedoeld om de 4 talencompetenties te versterken (lezen, luisteren, spreken en schrijven) en zijn vooral gericht op de actieve kennis van de doeltaal.

Taalcheques "matching"

Met de Taalcheques Matching kunnen Brusselse werkzoekenden die in het kader van een werkaanbieding of een First-stage door Select Actiris zijn gepreselecteerd hun kennis van het Nederlands, het Engels of het Frans verbeteren.

De Taalcheques Matching worden voor 100% door Actiris gefinancierd in de vorm van taallesuren.

De "Taalcheques matching" vormen een ondersteuningsmiddel voor werkzoekenden die een beroepsproject hebben en die de nodige competenties bezitten om een beroep uit te oefenen, maar onvoldoende talenkennis hebben om een werkgever te kunnen overtuigen.

De cheque is dus een hulpmiddel voor de werkzoekende om zijn aanwervingskansen te vergroten.