Aller au contenu principal

GAFFI

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
GAFFI

Gaffi is actief in de Noordwijk van Brussel in een achtergestelde stadsbuurt.

De vereniging heeft tot doel om de autonomie en het verantwoordelijkheidsgevoel bij personen van verschillende culturen aan te scherpen zodat hun integratie in de maatschappij harmonieuzer kan verlopen en dit via de meest geschikte middelen en activiteiten. Het is in dit kader dat Gaffi activiteiten ontwikkelt in drie verschillende en complementaire sectoren.

De eerste sector van ¿permanente vorming¿ is gericht op vrouwen van elke origine met het doel hen de middelen te geven om de wereld te kunnen lezen en begrijpen zodat zij er vat op krijgen en daarmee ook vat krijgen op hun eigen leven. In het aanbod van de vereniging zitten alfabetiseringslessen en naaicursussen, artistieke workshops, culturele activiteiten en activiteiten in burgerschap, ontmoetingen en gesprekken met externe sprekers. De vereniging stelt alles in het werk om leer- en ontmoetingsruimtes en plekken voor collectieve creatie open te stellen waar interpersoonlijke en interculturele banden kunnen worden gesmeed in een klimaat van luisterbereidheid en respect en dit rond gezamenlijke projecten waar elke persoon zijn plaats kan vinden.

De tweede sector is die van de ¿buitenschoolse opvang¿. Deze afdeling is gericht op kinderen van zes tot twaalf jaar en legt de nadruk op ¿samenleven¿ en leren via gezamenlijke ervaringen. Het hele jaar door biedt de vereniging schoolondersteuning en verschillende workshops aan. Tijdens de schoolvakanties worden er activiteiten georganiseerd die de verbeelding van de kinderen stimuleren en hun sociale banden versterken.

De derde sector, die van de ¿socioprofessionele inschakeling¿, wordt sinds 1992 ontwikkeld in nauwe samenwerking met Cobeff. Het doel is om de werkzoekenden, en in het bijzonder laaggeschoolden, te ondersteunen bij hun inspanningen om aan hun vormingstraject te werken en/of werk te vinden. Via de verschillende aangeboden opleidingen (alfabetisering, basisopleiding, vooropleiding, FVT), beoogt de vereniging om de deelneemsters meer vaardigheden bij te brengen en daarnaast krijgen zij individuele begeleiding en permanente ondersteuning aangeboden. Gaffi werkt voor de ESF-projecten in partnership met Bruxelles Formation en Actiris. Buiten de ESF-activiteiten daarentegen ontwikkelt de vereniging partnerships met andere organisaties zoals het OCMW van Schaarbeek of Cobeff, een centrum voor kwalificerende opleidingen.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.