Aller au contenu principal

Liren

Type partnerschap :

  • Taalcheque-Doorstroming
  • Taalcheque Matching
Liren

"Liren" is een familiebedrijf. Bij ons heeft de kwaliteit van onze relaties met zowel onze instructeurs, als met onze rechtstreekse klanten (in dit geval werkzoekenden) altijd centraal gestaan. De kwaliteit van een opleiding staat of valt hiermee. We trachten alle betrokkenen in de beste omstandigheden te verwelkomen opdat ze zich op hun gemak voelen en het beste van zichzelf kunnen geven.

De filosofie van "Liren" is gebaseerd op pragmatisme en resultaatcultuur.

Hoe? Door uitsluitend taallessen op maat aan te bieden.

Sinds 1966, het jaar waarin "Liren" is opgericht, is de ondernemingswereld in de brede zin (privé- en openbare ondernemingen) veranderd. "Liren" ook.

De vereisten inzake concurrentievermogen, rationalisering, organisatie en technologie zijn strenger geworden.

Aangezien we in een domein werken waar mannen en vrouwen op de eerste plaats komen, zijn we bij deze ontwikkeling het menselijk aspect nooit uit het oog verloren.

De ondernemingen die met "Liren" samenwerken, weten dit al te goed.

Op deze manier hebben we duurzame relaties kunnen opbouwen die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en begrip, zoals met de Solvay-groep sinds 1983, Audi sinds 1992, Actiris sinds 2004 (taalcheques), ENI sinds 2007 enz.

Deze partnerships zijn gebaseerd op het luisteren naar en het analyseren van de behoeften van de onderneming op het gebied van taalvaardigheid.

Op basis van deze gegevens gebruikt "Liren" zijn ervaring en knowhow om de beste strategie (op maat) uit te werken.

Project in samenwerking met Actiris

Taalcheques "Doorstroming naar werk"

Dankzij de Taalcheques - Beroepsproject krijg je de kans om een specifieke taalopleiding te volgen om praktische kennis van de tweede of derde taal te verwerven of om je bestaande taalkennis van het Nederlands, Frans of Engels te verbeteren.

Deze taalopleidingen zijn speciaal gericht op alles wat praktisch kan zijn voor jouw zoektocht: de voorbereiding van een sollicitatiegesprek, het opstellen van een sollicitatiebrief of een cv, de voorbereiding op een taalexamen enz.

De taalcheques "Doorstroming naar werk" bieden werkzoekenden de mogelijkheid om in kleine groepen (3 à 6 personen) een taalopleiding van 60 uur te volgen bij privé-partners. Deze opleidingen zijn bedoeld om de 4 talencompetenties te versterken (lezen, luisteren, spreken en schrijven) en zijn vooral gericht op de actieve kennis van de doeltaal.

Talen: NL, EN

Taalcheques "Matching"

Met de taalcheques "Matching" kunnen Brusselse werkzoekenden die in het kader van een werkaanbieding of een First-stage door Select Actiris zijn gepreselecteerd hun kennis van het Nederlands, het Engels of het Frans verbeteren.

De taalcheques "Matching" worden voor 100 % door Actiris gefinancierd in de vorm van taallesuren.

De taalcheques "Matching¿ vormen een ondersteuningsmiddel voor werkzoekenden die een beroepsproject hebben en die de nodige competenties bezitten om een beroep uit te oefenen, maar onvoldoende talenkennis hebben om een werkgever te kunnen overtuigen. De cheque is dus een hulpmiddel voor de werkzoekende om zijn aanwervingskansen te vergroten.

Talen: FR, NL, EN