Aller au contenu principal

Update asbl

Type partnerschap :

  • TICcheque
Update asbl

De vzw Update organiseert zo'n 500 uren buroticaopleidingen per jaar. Elke deelnemer volgt zijn eigen opleidingstraject, dat wij samen met hem bepalen of dat ons wordt opgelegd door de instantie die hem heeft doorverwezen (dat kan bijvoorbeeld een overheidsdienst, een bedrijf of een dienst voor begeleiding bij het zoeken naar werk zijn). Wij werken altijd met kleine groepen, waardoor we een pedagogische methode kunnen hanteren die praktische kennis op de eerste plaats zet en die de gelijkheid tussen alle deelnemers beoogt dankzij een goede sfeer. De opleidingsprogramma's zijn klassiek opgevat of op een beroep gericht. De opleidingen worden in het Frans gegeven. Ze kunnen dagelijks, wekelijks, maandelijks of à la carte doorgaan. De opleiders kunnen ter plaatse komen als de klant over een lokaal met de nodige voorzieningen beschikt. De opleidingen kunnen ook plaatsvinden in onze lokalen in Brussel, die vlot bereikbaar zijn.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.