Aller au contenu principal

Construcity.brussels

Type partnerschap :

  • Jongeren
  • Opleidings- en tewerkstellingspools (POW's)
Construcity.brussels

Construcity.brussels is de Pool Opleiding Werk (POW) voor de bouw in Brussel. Het is het contactpunt bij uitstek voor informatie, oriëntatie en duurzaam werk in de bouwsector. De bouwsector in Brussel, en de duurzame bouw in het bijzonder, is een sector die rijk is aan jobs, opleidingen en toekomstperspectieven. Met het oog op een constante ontwikkeling en met de steun van alle privé en publieke actoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bieden we de hele sector ondersteuning op maat.

Project in samenwerking met Actiris

ACTIRIS neemt een gedeelte van de financiering van de professionele referentiecentra op zich, en dit voor de volgende acties:

  • Infrastructuren;
  • Basisopleiding van jongeren, opleiding alternerend leren en werken, voortgezette opleiding, opleiding van instructeurs en voogden in de onderneming;
  • Het uitvoeren van beroepsbekwaamheidstests;
  • Sectorale promotie;
  • Observatie van de evolutie van de beroepen, de kwalificaties, het onderzoek en de innovatie van de sector.