Aller au contenu principal

Hobo vzw

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
Hobo vzw

Hobo is een dagcentrum voor dak- en thuisloze personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We werken met een netwerk van een 50tal partnerorganisaties die ons mensen doorverwijzen. Er wordt op vijf vlakken gewerkt:

1. Onthaal: laagdrempelig onthaal voor alle vragen,

2. Trajectbegeleiding: begeleiden van dak- en thuisloze werkzoekenden in hun zoektocht naar opleiding en werk.

3. Organisatie van zinvolle dagsbesteding: aanbod van allerlei activiteiten die inspelen op verschillende levensdomeinen (sociaal, professioneel, cultureel, sport, gezondheid...).

4. Doorverwijzing: we zoeken eveneens een gepaste doorverwijzing bij individuele vragen/problemen.

5. Sensibilisering: informatie verschaffen over de doelgroep en zijn problemen aan derden (scholen, overheid).

Project in samenwerking met Actiris

  • Werkbegeleidingen van dak- en thuisloze werkzoekenden (mensen in tijdelijke opvang of met precaire woonsituatie).
  • Werkbegeleiding bij Hobo loopt parallel met een (verplichte) sociale begeleiding in thuislozenorganisaties (onthaalhuizen, begeleid wonen, sociale diensten).
  • Individuele begeleiding, zowel in het Frans als Nederlands.
  • Activeren en versterken van basiscompetenties via participatie aan socioculturele en sportactiviteiten in het dagcentrum Hobo. Taalinitiaties en mediawijsheid (online tools tegen digitale armoede).
  • Groepsmodules over assertiviteit, over zelfstandig zoeken, leren solliciteren, sollicitatiegesprekken, computer- en smartphonegebruik.