Aller au contenu principal

Hobo vzw

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
Hobo vzw

Hobo is een dagcentrum voor thuisloze mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

We werken met een netwerk van een 50tal partnerorganisaties die ons mensen doorverwijzen.

Er wordt op vier vlakken gewerkt:

1. Trajectbegeleiding: begeleiden van thuisloze mensen in hun zoektocht naar opleiding en werk.

2. Organisatie van zinvolle dagsbesteding: aanbod van allerlei activiteiten die inspelen op verschillende levensdomeinen (sociaal, professioneel, cultureel, sport, gezondheid...).

3. Doorverwijzing: we zoeken eveneens een gepaste doorverwijzing bij individuele vragen/problemen.

4. Sensibilisering: informatie verschaffen over de doelgroep en zijn problemen aan derden (scholen, overheid).

 

Project in samenwerking met Actiris

  • Coaching van dak- en thuisloze werkzoekenden (mensen in tijdelijke opvang of met precaire woonsituatie).
  • Werkbegeleiding bij Hobo loopt parallel met een (verplichte) sociale begeleiding in thuislozenorganisaties (onthaalhuizen, begeleid wonen, sociale diensten).
  • Begeleiding zowel in het Frans als Nederlands.
  • Voortrajecten: Individuele begeleiding van WZ die ver van de arbeidsmarkt staan. Activeren en versterken van basiscompetenties via participatie aan socioculturele en sportactiviteiten in het dagcentrum Hobo. Taalinitiaties en mediawijsheid (online tools tegen digitale armoede). Groepsmodules over assertiviteit.
  • Traject: Individuele begeleiding van WZ. Groepsmodules over zelfstandig zoeken, leren solliciteren, sollicitatiegesprekken, computer- en smartphonegebruik.