Aller au contenu principal

Casablanco

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
Casablanco

Casablanco is een vereniging, die sinds 2001 actief is in de sector van sociale economie. De organisatie behartigt een dubbele opdracht: de socio-professionele begeleiding en inschakeling van langdurig en kortgeschoolde werkzoekenden, en de verbetering van de woonleefomgeving in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, in het bijzonder in de achtergestelde wijken. Gedurende hun pedagogische begeleiding bij Casablanco zijn de arbeiders omkaderd en gevormd op de werven. Ze volgen ook opleidingen in relatie tot hun individuele beroepsproject. Na hun traject bij Casablanco, zijn ze klaar om een duurzame tewerkstelling werk aan te vatten, hoofdzakelijk in de bouwsector.

Project in samenwerking met Actiris

BSD (Begeleiding van Specifieke Doelgroepen): ex-gedetineerden

Het BSD beoogt de begeleiding van 45 ex-gedetineerden per jaar, voor een tweejaarlijks traject.

De specificiteit van dit traject bij Casablanco is dat, naast een op maat socio-professionele en psychosociale begeleiding, het traject voorziet ook een immersiefase op een werfsite (lichte renovatie of logistieke opdrachten).

Deze immersie op het werf, in het kader van vrijwilligswerk, laat de werkzoekenden toe om met de realiteit van de werkvloer zachtjes terug in contact te treden.

Gedurende hun traject zijn de werkzoekenden door een gespecialiseerd adviseur begeleid. Op de werf staan ze onder de toezicht van een instructeur.

Voorwaarden:

  • Ex-gedetineerde zijn of;
  • recht hebben op een beperkte detentie, elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling;
  • ingeschreven bij Actiris als werkzoekende;
  • woonachtig te Brussel;
  • bereid om een traject met een individuele begeleiding naar werk te volgen (tot 24 maanden);
  • bereid zijn om een maand aan een renovatiewerf op een vrijwillige basis deel te nemen.

       -   interesse voor vakwerk (bouw,  tuin- en stratenaanleg, horeca, ...) tonen.

De taal van de begeleiding is in het Frans.