Aller au contenu principal

CFPAS-IP: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN ANIMATION SOCIALE - INTEGRATION PROFESSIONNELLE

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
CFPAS-IP: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN ANIMATION SOCIALE - INTEGRATION PROFESSIONNELLE

Het Centre de formation professionnelle en animation sociale - intégration professionnelle (CFPAS-IP) biedt vooropleidingen voor beroepen in de bouwsector aan: ruwbouw, afwerking en renovatie. Het zijn echte trajecten met een verwelkoming, herdynamisering, hulp bij het kiezen, socioprofessionele opvolging, bijscholingscursussen en een voorbereiding van de kandidaten op de start van hun kwalificerende opleiding en/of hun werkervaring.

Het CFPAS-IP richt zich op niet leerplichtige jongeren en volwassenen, werkzoekenden die Frans kunnen lezen en schrijven en die gemotiveerd zijn voor een beroep in de bouwsector.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.