Aller au contenu principal

ISPAT

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
ISPAT

ISPAT (Insertion SocioProfessionnelle Action Travail) is een Brussels opleidingscentrum. Het multiculturele team van de vzw begeleidt de gebruikers gedurende hun hele opleiding.

De doelstelling van de vzw is laaggeschoolde en kwetsbare doelgroepen in staat te stellen om opleidingen te volgen en zo professionele vooruitzichten te bieden.

Ook biedt de vzw een begeleidingsdienst aan die stagiairs tijdens hun opleiding ondersteunt zodat zij betere kansen hebben om zich op de arbeidsmarkt in te schakelen.

Twee keer per jaar biedt de vereniging alfabetiseringsmodules en een cursus Frans vreemde taal aan en een keer per jaar een opleiding voor hulpkelner en hulpkok als voorbereiding op een opleiding in een centrum voor kwalificerende opleidingen.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.