Aller au contenu principal

Bxl Academy

Type partnerschap :

  • Taalcheque-Doorstroming
  • Taalcheque Matching
Bxl Academy

Bxl Academy werd opgericht in juni 2013 door Mara De Koninck en Kelly Demol, twee gepassioneerde taaldocenten Nederlands met een duidelijk doel voor ogen: een taalinstituut creëren waarin student en docent centraal staan. Het voordeel van een talenschool opgericht door taaldocenten: Extra aandacht voor lesmethodiek, extra voeling met de taalnoden en pedagogische methoden in alle geledingen van de organisatie, begeleiding en ondersteuning van het taalteam door professionals met leservaring, een duidelijke visie op taaltrainingen: interactief - taakgericht - contextrijk - met visuele taalsteun. In 2016 werd het team versterkt door Vicky Hennaert die instaat voor de pedagogische kwaliteit van de taalopleidingen, en Siegfried Maertens, taaldocent Nederlands die een groot deel van de taalopleidingen en de planning op zich neemt. Bxl Academy staat garant voor een communicatieve aanpak aangepast aan de individuele taalnoden van de deelnemers.

De school biedt verschillende types cursussen aan: intensieve daglessen en avondlessen in heterogene kleine groepen voor alle niveaus, privélessen, sollicitatietrainingen en in-company lessen op maat van bedrijven, non-profit en social profit organisaties, professionals en werkzoekenden. Alle taalcursussen bij Bxl Academy zijn gebaseerd op het Europees Referentiekader voor talen.

Project in samenwerking met Actiris

Taalcheques "Doorstroming naar werk"

Dankzij de Taalcheques - Beroepsproject krijg je de kans om een specifieke taalopleiding te volgen om je praktische kennis van de tweede of derde taal te verwerven of om je bestaande taalkennis van het Nederlands, Frans of Engels te verbeteren.

Deze taalopleidingen concentreren zich op alles wat in jouw zoektocht naar werk nuttig zou kunnen zijn: de voorbereiding van een sollicitatiegesprek, het opstellen van een sollicitatiebrief of een cv, de voorbereiding op een taalexamen enz.

De taalcheques "Doorstroming naar werk" bieden werkzoekenden de mogelijkheid om in kleine groepen (3 à 6 personen) een taalopleiding van 60 uur te volgen bij privé-partners. Deze opleidingen zijn bedoeld om de 4 talencompetenties te versterken (lezen, luisteren, spreken en schrijven) en zijn vooral gericht op de actieve kennis van de doeltaal.

Taalcheques "Matching"

Met de Taalcheques Matching kunnen Brusselse werkzoekenden die in het kader van een werkaanbieding of een First-stage door Select Actiris zijn gepreselecteerd hun kennis van het Nederlands, het Engels of het Frans verbeteren.

De Taalcheques Matching worden voor 100% door Actiris gefinancierd in de vorm van taallesuren.

De "Taalcheques matching" vormen een ondersteuningsmiddel voor werkzoekenden die een beroepsproject hebben en die de nodige competenties bezitten om een beroep uit te oefenen, maar onvoldoende talenkennis hebben om een werkgever te kunnen overtuigen. De cheque is dus een hulpmiddel voor de werkzoekende om zijn aanwervingskansen te vergroten.