Aller au contenu principal

EUROSPEAK

Type partnerschap :

  • Taalcheque-Doorstroming
  • Taalcheque Matching
EUROSPEAK

Historiek

Eurospeak talenscholen werd opgericht in 1979 door André Janssens en is een privétalenschool. Hiermee is Eurospeak een van de pioniers van het talenonderricht op maat. In 1987 kwam er een vestiging in Antwerpen, in 1991 een vestiging in Namen en in 1992 een vestiging in Gent. In 2003 neemt huidig zaakvoerder, Regine Castel, werkzaam bij Eurospeak sinds 1996, de zaak over. In 2006 wordt Katrien Vanderfaeillie, werkzaam bij Eurospeak sinds 2003, aangetrokken om mee in de zaak te stappen in Eurospeak Antwerpen. Hiertoe wordt een afzonderlijke juridische entiteit - VOF Eurospeak Antwerpen - opgericht. In juli 2006 sluit het secretariaat in Namen, alle coördinatie voor Wallonië gebeurt centraal in Eurospeak Brussel. In 2014 worden de studiebegeleidings-activiteiten van zusterbedrijf METODIKA in Antwerpen ondergebracht in de VOF Eurospeak-Metodika Antwerpen. De maatschappelijke zetel van de NV Eurospeak bevindt zich in 1050 Brussel.

Doelstelling

Onze school heeft als belangrijkste doel: "Taalonderricht in al zijn mogelijke vormen en aan elke mogelijke doelgroep via alle mondelinge en schriftelijke methodes en middelen om de kennis uit te breiden en te perfectioneren en het praktische gebruik op alle vlakken te ontwikkelen; namelijk door de organisatie van cursussen, taaladvies en ondersteuning, het gebruik van alle verspreidingstechnieken, de uitgave en de publicatie van cursusmateriaal." Eurospeak talenscholen staat voor praktische, communicatieve en functionele taalopleidingen,  een persoonlijke aanpak, kwaliteit en expertise. Wij werken conform het ERK (Europees referentiekader voor talen).

Project in samenwerking met Actiris

Taalcheques "doorstroming naar werk"

Dankzij de Taalcheques - Beroepsproject krijg je de kans om een specifieke taalopleiding te volgen om praktische kennis van de tweede of derde taal te verwerven of om je bestaande taalkennis van het Nederlands, Frans of Engels te verbeteren.

Deze taalopleidingen concentreren zich op alles wat in jouw zoektocht naar werk nuttig zou kunnen zijn: de voorbereiding van een sollicitatiegesprek, het opstellen van een sollicitatiebrief of een cv, de voorbereiding op een taalexamen enz.

De taalcheques "doorstroming naar werk" bieden werkzoekenden de mogelijkheid om in kleine groepen (3 à 6 personen) een taalopleiding van 60 uur te volgen bij privé-partners. Deze opleidingen zijn bedoeld om de 4 talencompetenties te versterken (lezen, luisteren, spreken en schrijven) en zijn vooral gericht op de actieve kennis van de doeltaal.

 

Taalcheques "matching"

Met de Taalcheques Matching kunnen Brusselse werkzoekenden die in het kader van een werkaanbieding of een First-stage door Select Actiris zijn gepreselecteerd hun kennis van het Nederlands, het Engels of het Frans verbeteren.

De Taalcheques Matching worden voor 100% door Actiris gefinancierd in de vorm van taallesuren.

De "Taalcheques matching" vormen een ondersteuningsmiddel voor werkzoekenden die een beroepsproject hebben en die de nodige competenties bezitten om een beroep uit te oefenen, maar onvoldoende talenkennis hebben om een werkgever te kunnen overtuigen. De cheque is dus een hulpmiddel voor de werkzoekende om zijn aanwervingskansen te vergroten.