Aller au contenu principal

bon - Agentschap Integratie en Inburgering - Regio Brussel

Type partnerschap :

  • Gelijkschakeling van diploma's
bon - Agentschap Integratie en Inburgering - Regio Brussel

bon - Agentschap Integratie en Inburgering regio Brussel (bon-AgII) richt zich tot mensen van buitenlandse origine die een minimum verblijfstatuut hebben van 3 maanden. Nieuwkomers, maar ook mensen van een andere origine die al langer in Brussel wonen, kunnen bij AgII-bon terecht voor een gratis inburgeringsprogramma. AgII-bon geeft duidelijke en juiste informatie over leven, werken en wonen in België en Brussel, maar ook over wat wettelijk mag en moet. Die cursussen biedt AgII-bon aan in meer dan 15 contacttalen. De deelnemers krijgen individuele begeleiding en toekomstgerichte workshops rond werk, opleiding en participatie aan de samenleving.

Project in samenwerking met Actiris

bon begeleidt Brusselse werkzoekenden die ingeschreven zijn bij Actiris bij het verkrijgen van een gelijkschakeling van hun buitenlands diploma. Ze doet dit op de best mogelijke manier: door het dossier te analyseren alvorens het in te dienen bij de bevoegde diensten voor gelijkschakeling bij de Franstalige, Nederlandstalige en Duitstalige gemeenschappen. Onvolledige en ingewikkelde dossiers zijn welkom. Ook werkzoekenden met opleidingscertificaten of informele leertrajecten, krijgen begeleiding naar alternatieven voor gelijkschakeling.   

Daarnaast biedt AgII-bon begeleiding tijdens de procedure indien nodig en bij de opvolging van een beslissing: het interpreteren en het eventueel aanvechten ervan. Verder wordt bekeken of er een doorverwijzing voor begeleiding actief zoeken naar werk wenselijk is.

De acties worden gerealiseerd in het Frans, in het Nederlands, in het Engels en in het Spaans.