Aller au contenu principal

CAD DE WERKLIJN

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
  • Jongeren
CAD DE WERKLIJN

Het CAD (Centrum voor Ambulante Diensten) voorziet met zijn 2 deelwerkingen (de Werklijn en de Boei) in de ambulante begeleiding van personen met een (arbeids) beperking op diverse domeinen van het leven: screening en adviesverlening, trajectbegeleiding naar werk, verhuur van woningen, woonbegeleiding, maar ook het bieden van dagbesteding, globale individuele begeleiding (wonen, werken,...), een stukje maatschappelijk werk, begeleiding naar sociale vaardigheden, klusjesdienst, ...

Project in samenwerking met Actiris

Individuele trajectbegeleiding van werkzoekenden met een arbeidsbeperking (mentale, psychische, fysieke, sensorische beperkingen, met hersenletsel of met autismespectrumstoornis, al dan niet in combinatie met elkaar). De Werklijn biedt zowel voortrajecten als trajecten. Niet-arbeidsmarktgerelateerde problemen worden behandeld via een netwerk van hulporganisaties.