Aller au contenu principal

Digitalcity.brussels

Type partnerschap :

  • Opleidings- en tewerkstellingspools (POW's)
Digitalcity.brussels

De VZW Digitalcity.brussels is de Pool Opleiding-Werk voor digitale beroepen. Hij is ontstaan uit een publiek-private samenwerking tussen de sectorale sociale partners enerzijds en de Brusselse openbare dienst voor arbeidsbemiddeling, Actiris, en de openbare opleidingsdiensten (Bruxelles Formation en VDAB) anderzijds.

Het doel van Digitalcity.brussels is het samenbrengen en ontwikkelen, op één fysieke locatie, van werkgelegenheids- en opleidingsmiddelen voor de informatie- en communicatie-technologiesector, en de digitale sector in het algemeen, in Brussel.

Digitalcity.brussels wil functioneel, gastvrij en modern zijn, en de nieuwe technologieën en de digitale wereld weerspiegelen. Digitalcity.brussels biedt op zijn vier verdiepingen een auditorium met 100 zitplaatsen, een vijftiental uitgeruste zalen, een digitale mediastudio en laboratoria gewijd aan netwerktechnologieën (CISCO) en de zgn. "Validation des Compétences". Het centrum richt zich tot een publiek van werkzoekenden, werknemers, bedrijven en lesgevers. 

Sector- en arbeidsmarktinformatie en digitale opleidingen zijn essentieel voor het functioneren van Digitalcity. In contact met deskundigen en actoren op het gebied van de digitale sector in Brussel communiceert Digitalcity met al zijn doelgroepen via sociale netwerken (Facebook, Twitter en LinkedIn) over zijn activiteiten, maar ook via informatie- en sensibiliseringsevenementen die binnen de pool worden georganiseerd.

 

Digitalcity.brussels kijkt aandachtig naar wat zich afspeelt op de digitale markt. Aan de hand van de informatie die we zo bijeensprokkelen stellen we een uitgebreide catalogus samen van digitale opleidingen voor de verschillende doelgroepen. Op die manier steunen we zowel de bedrijven in hun wervingsactiviteiten als de werkzoekende.

Project in samenwerking met Actiris

-