Aller au contenu principal

CBAI: CENTRE BRUXELLOIS D'ACTION INTERCULTURELLE

Type partnerschap :

  • Interface tewerkstelling / opleiding (ISPI's)
CBAI: CENTRE BRUXELLOIS D'ACTION INTERCULTURELLE

Het Centre Bruxellois d'Action Interculturelle (CBAI) ijvert voor de bevordering van interculturele ontmoetingen in Brussel en in de Belgische samenleving in het algemeen. CBAI werd opgericht in 1981. De vereniging vormt profesionals in contact met een multicultureel publiek, geeft publicaties uit in verband met migratie, informeert over culturele evenementen en ondersteunt de verenigingssector.

CBAI ontwikkelt activiteiten in 4 domeinen:

  • Culturele informatie en verspreiding: publicaties, gespecialiseerd documentatiecentrum, organisatie van seminaries en culturele manifestaties.
  • Opleiding: opleidingen rond intercultureel werken voor profesionals uit de non-profitsector, ondersteuning van verenigingen die actief zijn op het vlak van migratie en interculturaliteit.
  • Gewestelijk ondersteuningscentrum voor sociale cohesie en onthaal van nieuwkomers.

Het CBAI heeft erkenningen in de domeinen van de socioprofessionele inschakeling, de permanente vorming (Federatie Wallonië-Brussel) en de sociale cohesie (FGC).

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.