Artsen Zonder Grenzen is een medische noodhulporganisatie. De teams van Artsen Zonder Grenzen verlenen in meer dan 60 landen hulp aan mensen in nood, slachtoffers van conflict, natuurrampen of epidemieën, zonder enig onderscheid van nationaliteit, godsdienst, ideologische of politieke overtuiging.