Het is om tegemoet te komen aan de problemen van schooluitval dat de vzw AVENIR in 1992 werd opgericht.

Eerst en vooral was het een huiswerkschool voor kinderen tussen zes en twaalf jaar. Daar zijn vervolgens lessen Frans voor volwassenen bijgekomen.

De huiswerkschool staat open voor alle kinderen, zonder discriminatie, en meer bepaald voor kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden van sociale, economische, familiale of schoolse aard. De huiswerkschool staat ook open voor de kinderen die het Frans nog niet machtig zijn, van wie de ouders geen of onvoldoende Frans spreken of van wie de ouders analfabeet of ongeletterd zijn. De huiswerkschool kan ook kinderen opvangen die nieuwkomers zijn of kinderen die niet echt problemen hebben op school maar die thuis letterlijk geen plaats hebben om hun huiswerk te maken.