De onderneming in enkele woorden

De Stad Brussel heeft in 2004 de vzw Bravvo opgericht om alle diensten die actief zijn op het vlak van preventie en onveiligheid te bundelen.

Dit initiatief kwam er naar aanleiding van de vaststelling in het begin van de jaren negentig dat er in de Brusselse wijken, net als in andere grote steden, nieuwe stedelijke problemen de kop opstaken waarop de politie, het onderwijs en de sociale diensten geen antwoord konden bieden. Er was nood aan nieuwe werkvormen waarbij projecten en maatregelen worden samengebracht in een integrale, globale, geïntegreerde en gecoördineerde preventie.

Maatschappelijke opdracht:

De maatschappelijke opdracht van Bravvo bestaat erin “de zogenoemde geïntegreerde preventie te intensiveren om het onveiligheidsgevoel te verminderen, het leven in de stad op te waarderen, criminaliteit en overlast te voorkomen, maar ook om het lokale buurtbeleid uit te bouwen en sociale uitsluiting te bestrijden.”

Op basis van die opdracht werden vier doelstellingen vastgelegd:

 • Onveiligheid in de stad bestrijden
 • Delinquentie en onburgerlijk gedrag voorkomen
 • Sociale uitsluiting bestrijden
 • De levenskwaliteit en de samenleving versterken

Actiestrategie:

De geplande acties moeten verlopen volgens “een benadering die een fenomeen of probleem in zijn geheel en met behulp van verschillende tools, actoren en coherente, geharmoniseerde maatregelen aanpakt, zowel met oog voor preventie en bestraffing als opvolging.” Ze worden geleid in samenwerking met de andere gemeentediensten en de instellingen en verenigingen die actief zijn op het grondgebied van de Stad Brussel.

Waarom moet je bij ons komen werken?

Brussel kent een bijzonder diverse samenleving. Het is een stad met verschillende, contrasterende gezichten, socio-economische ongelijkheid op een heel groot grondgebied, tal van uitdagingen en uiteenlopende middelen. Als organisatie die erop toeziet dat iedereen – jongeren in het bijzonder – zijn of haar burgerplichten ten volle vervult, ziet Bravvo deze uitdaging als een mogelijkheid om actie te ondernemen.

Bravvo wil een dynamische, open overheidsdienst zijn die paraat staat voor en een luisterend oor biedt aan de burgers. Een daadkrachtige, proactieve organisatie die fungeert als innovatieve, drijvende kracht achter de uitwerking van het veiligheidsbeleid op lokaal niveau.

Bravvo positioneert zich als een werkgever die:

 • een vertrouwensklimaat, constructieve dialoog en participatie van zijn medewerkers garandeert;
 • zijn medewerkers en hun ontwikkeling hoog in het vaandel draagt, en hen de kans biedt om bij te leren (opleidingsaanbod);
 • een omgeving schept waar iedereen zich inzet om het goede voorbeeld te geven, met begeleiding door beschikbare, transparante en integere managers.

Als werkgever biedt Bravvo een motiverende werkomgeving, bezoldiging volgens de barema's van de Stad Brussel met inachtneming van relevante ervaring onder bepaalde voorwaarden. Verschillende bijkomende voordelen maken ook deel uit van het pakket: tussenkomst in gezondheidskosten in de ziekenhuizen van het Iris-netwerk, extralegale vakantiedagen, volledige terugbetaling van het MIVB-abonnement, eindejaarspremie, maaltijdcheques enz.

Rekruteringsproces

Via de website van Bravvo voor een spontane sollicitatie, een reactie op een vacature of een stageaanvraag: https://bravvo.brussel.be/hoe-solliciteren-bij-bravvo

 • Aantal werknemers
  330 medewerkers
 • Soorten profielen die u zoekt
  Een dertigtal verschillende functies verdeeld over 4 pijlers: Gemeenschapswachten, Bemiddeling, Jeugd en Burgerschap en Transv. diensten
 • Sector
  Sociale sector, non-profit
 • Taal
  Frans & Nederlands (wordt beschouwd als een troef)
 • Toegankelijkheid
  Via het openbaar vervoer MIVB, tram 82/81 of metrolijn 2/6, dichtstbijzijnde haltes Lemonnier of Zuidstation, of met de wagen.
 • Parkeren
  Parkeren in de omliggende straten