Voorstelling CHIREC

Het CHIREC, het Interregionaal Ziekenhuiscentrum Edith Cavell, bestaat uit 5 ziekenhuissites en een medisch centrum.

Het Edith Cavell Ziekenhuis, Edith Cavellstraat, 32 - 1180 Ukkel

Het Park Leopold Ziekenhuis, Froissartstraat, 38 - 1160 Oudergem

Het Basiliek Ziekenhuis, Pangaertstraat 37-47 - 1083 Ganshoren

Het St-Anna St-Remi Ziekenhuis, Bd Graindor, 66 - 1070 Anderlecht

Braine-l'Alleud – Waterloo Ziekenhuis, Wayezstraat, 35 - 1420 Braine-l'Alleud

Medisch centrum Europa Lambermont, Penséesstraat 1-5 - 1030 Schaerbeek

De Ziekenhuisgroep voorziet in behandelingen op alle medische en chirurgische domeinen, met uitzondering van de hartchirurgie en de interventiecardiologie.

 

Enkele cijfers :

 • 1100 bedden
 • 54.000 opnames in daghospitalisatie
 • 44.000 opnames in klassieke ziekenhuisoname
 • 12.000 opnames via de spoedgevallendienst
 • 1100 artsen
 • 2900 personeelsleden

 

Het CHIREC is een ziekenhuisinstelling die belang hecht aan :

 • Hoogstaande particuliere geneeskunde op maat, met respect voor de vrije keuze van de patiënt en transparante tarieven.
 • Een multidisciplinaire organisatie die zich richt naar de patiënt om aan de meeste van zijn behoeften tegemoet te komen en artsen-specialisten bereikbaarder te maken.
 • Een door iedereen erkend imago als referentiecentrum met een uitgesproken, wetenschappelijk karakter, dat heel wat partnerships met universitaire centra sluit.
 • Competent en gemotiveerd personeel dat tal van vernieuwende projecten tot een goed einde kan brengen en permanente vorming krijgt.
 • Een moderne medische infrastructuur met ultramoderne technische middelen voor zowel diagnose als behandeling.
 • Een comfortabele, flexibele hotelinfrastructuur die verschillende persoonlijke diensten biedt en makkelijk bereikbaar is (parking, metro, bus, wegeninfrastructuur,…)

ONS PERSONEEL

Werken binnen het CHIREC, is samenwerken met hoogopgeleide professionals die zowel uit België al uit het buitenland zijn aangeworven.

Er worden voortgezette opleidingen aangeboden aan het personeel om een hoog niveau van bekwaamheid te behouden.

Het CHIREC hanteert een gelijke kansen beleid op het werk en streeft naar een representatieve vertegenwoordiging van de verschillende groepen uit onze samenleving.

 

De filosofie van de instelling is gebaseerd op beschikbaarheid en een luisterend oor, teneinde ieders individuele ontwikkeling te bevorderen.

 

ONZE VERPLEEGKUNDIGE ZORGEN

Wij plaatsen de patiënt in het middelpunt van ons zorgproject en helpen hem zijn/haar autonomie snel terug te winnen.

 

ONZE WAARDEN

Onze beheerders en personeelsleden van het CHIREC delen dezelfde waarden bij de uitoefening van hun beroep. Deze waarden geven de identiteit van onze Instelling weer en vormen de fundamenten van zijn aanpak.

 • Gepersonaliseerde geneeskunde

De therapeutische benadering van onze patiënten is gebaseerd op een gepersonaliseerde relatie.

Het contact met de gekozen specialist wordt  behouden gedurende de hele

behandelingsperiode.

 • SPECIALISATIE

De inzet om uit te blinken en de wil om zich steeds in te zetten voor de patiënten en het personeel binnen de beste termijn.

 •  ETHIEK EN DEONTOLOGIE

Het naleven van de strikte normen van deskundigheid en professionaliteit door alle medewerkers en artsen.

 •  TRANSPARANTIE

De valorisatie van een duidelijke communicatie met patiënten, medewerkers en artsen.

 •  VALORISATIE

 

HET CHIREC, EEN ZIEKENHUISGROEP IN VOLLE EXPANSIE.

Het CHIREC heeft besloten om twee van zijn Brusselse sites (Cavell en Park Leopold) op één plaats te verenigen.

Een modern ziekenhuis met ongeveer 500 bedden op een ideaal gelegen locatie zal de ziekenhuisgroep in staat stellen aan de verwachtingen van haar patiënten tegemoet te komen en de evolutie van de medische technologie te volgen.

Het ziekenhuis zal zich in de nabijheid van een multimodaal knooppunt bevinden (trein, tram, bus en metro).

Er zullen ook voldoende parkings zijn. Op de site zullen ook een hotel en een commerciële zone ingeplant worden.

Deze voorzieningen zullen aanvullende diensten leveren, zowel aan de patiënten, aan hun familie als aan de artsen en het personeel.

Deze locatie zal naar verwachting veel werknemers aantrekken, door hen optimale werkomstandigheden aan te bieden.

Parallel zal het St-Anna St-Remi Ziekenhuis zich uitbreiden met een gloednieuw gebouw die zal toelaten de activiteiten, in volle expansie, in goede omstandigheden uit te oefenen .

Het Braine-Alleud – Waterloo Ziekenhuis geniet voortdurend van renovaties en uitbreidingen waardoor deze laatste een capaciteit van 300 bedden bereikt in de nieuwe moderne en aangepaste zorgeenheden.

In 2017, zal CHIREC uit drie ziekenhuissites bestaan (Delta : 500 bedden, St-Anna St-Remi : 300 bedden, Braine : 300 bedden) en verschillende poliklinieken, en het zal dus een lokale kwaliteitsvolle medische zorgverlening in een moderne infrastructuur kunnen aanbieden.