De Franse Gemeenschapscommissie of ‘Commission communautaire française’ (COCOF) neemt de gemeenschapsbevoegdheden waar in het Brusselse Gewest die tot de Franse Gemeenschap behoren in het zuiden van het land. Dit komt in hoofdzaak neer op cultuur, onderwijs, volksgezondheid en maatschappelijk welzijn.
Opdrachten en bevoegdheden
Concreet neemt de COCOF in het Brusselse Gewest initiatieven op het vlak van culturele, onderwijs- en persoonsgebonden zaken. Ze kan instellingen oprichten en financieren, maar ook zelf initiatieven nemen binnen de gemeenschapsbevoegdheden.