Het Collège des Etoiles is een school van het vrije, niet-confessionele onderwijsnet dat openstaat voor iedereen en deel uitmaakt van het Centre Scolaire des Etoiles. Het respecteert alle filosofische en religieuze overtuigingen en laat de ouders vrij om de filosofische cursussen te kiezen die aan hun kinderen zullen worden gegeven. Het wordt gesubsidieerd door de Franse gemeenschap en is onderworpen aan diens decreten en prerogatieven en respecteert haar studieprogramma. Het verzorgt opleidingen in de algemene stroom van het 1e tot en met het 6e secundair.