Dokters van de Wereld is een internationale medische niet-gouvernementele organisatie (ngo). Als onafhankelijke organisatie gaan we verder dan enkel zorgverstrekking. We klagen de inbreuken op de menselijke waardigheid en schendingen van de mensenrechten aan. We vechten om het lot te verbeteren van de bevolking in België en in het buitenland. Om die doelen te bereiken steunen we op het engagement van onze leden, zowel binnen als buiten de medische sector.