De Federatie Wallonië-Brussel is een beleidsorgaan ten dienste van de Franstalige inwoners van Brussel en Wallonië.
Haar bevoegdheden beslaan de domeinen onderwijs, cultuur, sport, jeugd, wetenschappelijk onderzoek en justitiehuizen.

De federatie beschikt over een parlement, een regering en openbare diensten (het ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel, de ONE, de RTBF, de CGRI enz.) die het mogelijk maken haar opdrachten uit te voeren.

Het ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel heeft als opdracht om, na goedkeuring door het parlement, het regeringsbeleid uit te voeren.
Bij het ministerie van de Federatie Wallonië-Brussel werken ongeveer 6000 medewerkers. Het is in zes grote entiteiten onderverdeeld, namelijk het Algemeen secretariaat en vijf algemene besturen:
• Onderwijs
• Cultuur
• Hulpverlening aan jongeren
• Sport
• Justitiehuizen