Infano is de grootste sociaal ondernemer op de markt van kinderopvang en vangt elke dag 15.000 kinderen op in meer dan 160 locaties, verspreid over meer dan 50 gemeenten. In Brussel zelf organiseert Infano kinderopvang op een 10-tal locaties.

Meer dan 600 medewerkers zetten zich elke dag in om de kinderen de beste zorgen te geven in kinderdagverblijven, binnen- en buitenschoolse opvang, dienst voor onthaalgezinnen en bedrijfsopvang. Infano vzw heeft ook een eigen studie- en adviescentrum om lokale besturen en kinderopvangdiensten te helpen hun diensten te optimaliseren en een Sportplaneet die de beweeglijkheid bij kinderen bevordert.