• Het Institut de la Vierge Fidèle (te Brussel) werd opgericht in 1926 door de zusters van de congregatie Notre-Dame de Fidélité. Al zijn de zusters vandaag niet langer actief in de klaslokalen, toch zijn ze nog vertegenwoordigd in de inrichtende macht van onze instelling. De congregatie bezit slechts één school in België, namelijk onze school in Brussel. Ze is echter ook in vele andere landen aanwezig, zoals in Frankrijk, Italië en Engeland, en in het Afrikaanse continent. Ook is ze werkzaam in India en in Rusland. Onze basisschool is gevestigd in de Linthoutstraat 50 te 1030 Schaarbeek, in de Europese wijk. In deze Europese context streeft de school openheid na: ze ontvangt kinderen uit verschillende landen, met verschillende talen en culturen. Ze ziet opvoeding als een gedeelde verantwoordelijkheid voor familie en school. Ze beoogt succesvolle schoolprestaties via een gedifferentieerde pedagogie en in de vorm van cycli (cyclus: een geheel van leerjaren waarin de leerling de schoolplicht volbrengt, zonder onderbreking, in eigen tempo en zonder te blijven zitten), dit in overeenstemming met het decreet van 14 maart 1995. Het instituut wil de menselijke ontplooiing van het opgroeiende kind bevorderen en probeert het kind de christelijke waarden van respect en gastvrijheid bij te brengen:
  • respect voor God
  • respect voor zichzelf
  • respect voor elke medemens

Het wil de keuze bieden van een leven dat gefundeerd is op: vreugde, inzet, onderlinge hulp en eerlijkheid.

Kinderen worden hier opgeleid tot individuele, ijverige en toegewijde werkers.

Om deze waarden te ontwikkelen en te voeden, zijn aanmoediging en standvastigheid voor ons het te volgen pad.

“Laten we de kinderen de wil bijbrengen om het goede te doen en iedereen zal er wel bij varen”, aldus Mère Sainte-Marie, de stichtster van de congregatie Notre-Dame de Fidélité.