Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Leefmilieu Brussel werft aan! Waarom u niet?
Van ingenieur-architect tot bioloog, van tuinier tot administratief assistent, Leefmilieu Brussel werft regelmatig personeel met een heel verschillend profiel aan. U vindt misschien uw plaatsje tussen de 950 medewerkers die elke dag werken aan een betere levenskwaliteit van de Brusselaars?
En  ... een werkplek om een voorbeeld aan te nemen, op Thurn & Taxis
Dit gebouw met ligging in de grootste duurzame wijk van het Gewest vervult een voorbeeldfunctie op het vlak van energieprestatie. Naast onze kantoren biedt het plaats  aan een tentoonstellingsruimtes,  conferentieruimtes, een bedrijfsrestaurant ... 
 
Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.  “Omdat diversiteit in onze aard zit…”