Sinds meer dan honderd jaren stijdt de franstalige Liga voor Mensenrechten, in alle onafhankelijkheid ten opzichte van de politieke macht, de onrechtvaardigheden en schendingen van de grondrechten in de Franse Gemeenschap van België.

LDH sensibiliseert het publiek om deze rechten te respecteren (institutioneel geweld, toegang tot justitie, respect voor minderheden, vrouwenrechten...) , spreekt de politieke macht aan en investeert in het volwassenenonderwijs en het creëren van leermiddelen en opleiding  ter attentie van opvoeders en onderwijzers.