De onderneming in enkele woorden

De Service Public de Wallonie Mobilité et Infrastructures is een belangrijke Waalse speler in het ontwerp, de financiering, het beheer en de exploitatie van kwaliteitsinfrastructuur voor de economische en sociale ontwikkeling van Wallonië. Ze biedt burgers en bedrijven kwaliteitsinfrastructuur die veilig en toegankelijk is voor iedereen en rekening houdt met het milieu. Daartoe is zij verantwoordelijk voor :

- Het moderniseren, controleren en onderhouden van het netwerk van binnenwateren en het wegen-/autowegennet (inclusief kunstwerken, elektrische, mechanische en elektromechanische structuren, telecommunicatieapparatuur, incidentenbeheer en, voor het wegen-/autowegennet, de organisatie van winterdiensten) en het RAVEL-netwerk, waarbij de veiligheid van de gebruikers wordt gewaarborgd.
- Ontwerpen en opvolgen van projecten voor werken (aanbestedingen, overheidsopdrachten, onteigeningen, enz.)
- Ontwikkelen van haveninfrastructuur ten behoeve van Waalse autonome havens;
- Beheer van stuwdammen en grote aanvoerleidingen, evenals hydrologische crises;
- Mobiliteitsplannen initiëren en coördineren;
- Intermodaliteit en het gebruik van binnenwateren promoten;
- Een Waals wettelijk kader voorstellen dat gunstig is voor de ontwikkeling van de verschillende transportmodi per motorvoertuig (complementariteit, synergie, milieu, toegang voor personen met beperkte mobiliteit, enz.)
- Ervoor zorgen dat de regelgeving inzake verkeersveiligheid wordt toegepast;

zie website : http://www.wallonie.be/fr/competences/transport-et-mobilite

Waarom moet je bij ons komen werken?

De SPW Mobiliteit en Infrastructuur is een van de componenten van de Waalse administratie die samengebracht zijn binnen de Waalse Overheidsdienst, waarvan de waarden respect, gelijkheid, solidariteit, professionalisme, communicatie en erkenning zijn. De SPW is een partner van de Waalse regering en luistert naar alle burgers, bedrijven en organisaties. Het is de hoeder van het algemeen belang en een speler in de ontwikkeling van Wallonië, waarop de burgers kunnen rekenen voor een proactieve en kwaliteitsvolle openbare dienst.

Onze administratie biedt de mogelijkheid om te werken in gevarieerde en boeiende functies binnen multidisciplinaire teams in de vier uithoeken van Wallonië. Ze zet zich ook in voor het welzijn van haar medewerkers. De omvang van de instelling en het grote aantal vestigingen bieden het personeel grote mobiliteitsmogelijkheden binnen de organisatie. Wat de arbeidsvoorwaarden betreft, zorgt een systeem van salarisschalen voor duidelijkheid in de verloning en garandeert het een gelijke behandeling. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om de werktijden aan te passen, evenals telewerken voor veel functies en verschillende aanvullende voordelen voor iedereen (maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, sociale diensten, openbaarvervoersabonnementen voor woon-werkverkeer, enz.)

Rekruteringsproces

Contractuele selectieprocedures via een oproep tot sollicitaties op de website: Accueil (wallonie.be)
Wettelijke selectieprocedures via SELOR

 • Aantal werknemers
  Ongeveer 4000 medewerkers
 • Soorten profielen die u zoekt
  Technische (infrastructuur en transport, burgerlijke bouwkunde) en ondersteunende profielen (admin., juridisch, budgettering, IT, HR)
 • Sector
  Openbare werken en infrastructuur
 • Taal
  Frans en Duits
 • Toegankelijkheid
  Variabel naargelang de werf