TRACÉ BRUSSEL VZW, zegt u?

Tracé Brussel vzw is een Brusselse Nederlandstalige organisatie die de werkloosheid in Brussel aanpakt. Dat doet ze door ruim te denken én te werken.

Haar missie: de positie van alle werkzoekenden op de arbeidsmarkt versterken, zeker van kwetsbare groepen, en hun inschakeling bevorderen. Samen met een netwerk van partners, ontwikkelt Tracé Brussel vzw innovatieve wegen naar opleiding, werk en een solidaire economie

BEGELEIDEN

De Brusselse Werkwinkels, gerund door Tracé Brussel vzw, begeleiden mensen in hun zoektocht naar een job of beroepsopleiding. Leerwinkel Brussel ondersteunt Brusselaars bij keuzes inzake levenslang en levensbreed leren. Wie op zoek is naar een studentenjob kan terecht bij het Infopunt Jobstudent Brussel.

VERENIGEN

Tracé Brussel vzw stimuleert netwerking en informatie-uitwisseling. Ze is het aanspreekpunt over beleidsevoluties, nieuwe ontwikkelingen en opleidingen. Ze verenigt regionaal, lokaal en sectoraal partners en werkt samen met de Jobhuizen, opleidings-en tewerkstellingspolen en het Beroepenpunt.

INFORMEREN

Tracé Brussel vzw informeert over relevant beleidsnieuws, onder andere via de nieuwsbrief. Ze promoot het Brussels SPI-aanbod (socioprofessionele inschakeling) bij partnerorganisaties en werkzoekenden. Leerkrachten krijgen met de ‘Brusselse Train the Teacher’ vorming over de arbeidsmarkt in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

ADVISEREN

Tracé Brussel vzw signaleert knelpunten en adviseert aan de Brusselse en Vlaamse beleidsmakers. Als adviesbureau sociale economie worden organisaties uit de sociale economie ondersteund bij het opstellen van een erkennings- en financieringsdossier. Daarnaast verzorgt Tracé Brussel vzw het secretariaat van de BANSPA, de Brusselse Adviesraad van de Nederlandstalige Sociale Partners. En biedt ze ondersteuning in de opmaak en communicatie van hun adviezen.

INNOVEREN

Tracé Brussel vzw steekt mee de schouders onder vernieuwende initiatieven in de sector die met verschillende partners worden gerealiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de uitrol van Duaal Leren in het Brussels hoofdstedelijk gewest, en het opzetten en ontwikkelen van innoverende opleidingen (UB³).

Tracé Brussel vzw werkt samen met en wordt ondersteund door Actiris, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Europees Sociaal Fonds, VDAB, de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Tracé Brussel vzw

Antwerpselaan 26

1000 Brussel

T 02 511 99 72

info@tracebrussel.be