De Stad Brussel (ongeveer 175000 inwoners) is een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest: 3700 medewerkers oefenen er dynamische en zeer verscheiden functies uit ten dienste van de burger. Het personeel bestaat uit 50% bedienden en 50% arbeiders. De administratie is opgedeeld in tien grote departementen: deze houden zich ondermeer bezig met de crèches, een uitgebreid scholennetwerk, het onderhoud van de wegen en de parken, maar ook van het openbaar patrimonium en de talrijke huurappartementen. Naast een rijk cultureel aanbod, sportevenementen en het onthaal van internationale gasten op het Stadhuis, registreert de administratie ook de geboortes, overlijdens en levert ze identiteitsdocumenten af. Met zo’n ruim aanbod vind je zeker een job die bij je past!

Wij verwachten van jou kwaliteitswerk ten dienste van de gebruiker. Als toekomstige collega vragen wij van jou integriteit, onpartijdigheid en je medewerking aan de ontwikkeling van een respectvolle en constructieve werkomgeving. Je legt de nadruk op onze projecten en onze verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties. Om deze waarden in praktijk te brengen, hebben we jouw competenties nodig!

Als werkgever biedt de Stad Brussel je een tussenkomst in je vervoerskosten, regelmatige bijscholing en betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in een aantal ziekenhuizen van het Irisnetwerk. 
Wij bieden je een boeiende job in de hoofdstad van Europa, een job ook waar werk en privé mooi in evenwicht zijn.