Aller au contenu principal

Bent u momenteel een werknemer die door een Brusselse werkgever werd ontslagen na een faillissement die uitgesproken werd na 01/07/2020?

Wenst u uw zoektocht naar een job te boosten?  Rebound.brussels is dan iets voor u!

Het is een pilootproject van Actiris dat u de mogelijkheid biedt om een professioneel, individueel en/of collectief outplacementtraject te volgen. U kunt eveneens genieten van een sociale begeleiding om zo snel mogelijk in functie van uw vaardigheden en behoeftes terug te keren op de arbeidsmarkt.

Over wat gaat het?

Rebound.brussels biedt aan elke werknemer die ontslagen werd door een bedrijf dat failliet werd verklaard, de mogelijkheid om gedurende een periode van maximaal 12 maanden gratis deel te nemen aan een intensieve begeleiding. Deze is een gepersonaliseerde en « beroepsgericht ».

De begeleiding wordt in twee delen verdeeld:

1. Een professionele begeleiding met als doe uw snelle re-integratie op de arbeidsmarkt.

De begeleiding wordt verleend door een partner van Actiris of door een gespecialiseerd outplacementbureau. De keuze van de dienstverlener zal afhangen van verschillende criteria: uw leeftijd, uw profiel, uw persoonlijk project, enz.

2. Een sociale begeleiding met als doel:

 • u te ondersteunen bij uw eventuele administratieve stappen bij de RSZ;
 • u te informeren over uw sociale rechten en plichten;
 • u te informeren over uw verplichtingen inzake beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

Dit wordt door de sociale begeleiders van de vakbonden verleend. Deze begeleiders zullen beschikbaar zijn gedurende de gehele periode van uw begeleiding Rebound.brussels.

Welke werknemers?

U hoort aan de volgende voorwaarde te voldoen: een werknemer zijn die ontslagen werd na een faillissement van het bedrijf (of van uw werkgever) uitgesproken door de Rechtbanken van Brussel vanaf 1 juli 2020.

Welke voordelen?

 • Een vlugge opvang na het verlies van uw werk .

De curatoren die verantwoordelijk zijn voor het faillissement van uw bedrijf zullen ons, met uw voorafgaande toestemming, uw gegevens bezorgen. U ontvangt binnen 48 uur na ontvangst van deze informatie een uitnodiging voor een informatiesessie om alle stappen van de begeleiding Rebound.brussels te ontdekken.

 • Een gratis dienst met een vrijwillige deelname.

U kunt gratis toegang krijgen tot de diensten van Actiris, tot de diensten die door onze partners en/of door gespecialiseerde outplacementbureaus worden aangeboden.

 • De begeleiding is intensief, werkgericht en gepersonaliseerd.

Deze wordt aangepast aan uw behoeften en doelstellingen hetzij u nu een job wilt vinden of zich wilt heroriënteren naar andere activiteiten.

 • Een referent-consulent die u gedurende uw gehele begeleiding opvolgt.

Hij of zij zal uw referentiepersoon worden en u helpen om uw professionele doelen te bereiken.

 • Sociale begeleiders die u ondersteunen in al uw administratieve procedures.

Vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden kunnen u adviseren en ondersteunen bij alle administratieve procedures die voortvloeien uit het verlies van uw werk.

Waaruit bestaat de professionele begeleiding?

De professionele begeleiding is in 3 grote fasen verdeeld:

 • Onthaal:

In deze fase maakt u kennis met uw referent-consulent.

Hij of zij zal u dan voorstellen aan de verschillende workshops, opleidingen of activiteiten waaraan u kunt deelnemen terwijl u begeleid wordt in het kader van Rebound.brussels.

 • Begeleiding:

Tijdens deze periode volgt u alle geplande workshops en activiteiten met uw toegewezen referent-consulent.  U kan hierbij genieten van een analyse van uw behoeften en een ‘profilering’ om uw professionele doelstelling te identificeren.

Zo wordt u, bijvoorbeeld, getraind in de technieken om werk te vinden en geniet u van een snellere toegang tot opleidingen of informatie over de verschillende tewerkstellingssteunmiddelen. 

 • Afsluiting:

Uw referent-consulent zal samen met u een balans opmaken van uw traject. U krijgt ook advies en aanbevelingen.

Aandachtspunt: Vanaf het moment dat u akkoord gaat om deel te nemen aan « Rebound.brussels », dan verbindt u zich er persoonlijk toe om de geplande activiteiten van Actiris en zijn partners te volgen.

FAQ

Ben ik verplicht om de begeleiding te volgen als ik wegens een faillissement werd ontslagen?

Voor mensen van 45 jaar en ouder met ten minste één jaar anciënniteit bij de failliet verklaarde werkgever is de deelname aan de outplacementtraject een wettelijke verplichting [1] en een cruciale voorwaarde voor het recht op een werkloosheidsuitkering.

Het weigeren om deel te nemen voor deze categorie van werkzoekenden kan leiden tot een sanctie op de werkloosheidsuitkering gaande van 6 tot 52 weken.

Moet ik beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt?

Ja, werkzoekenden ingeschreven bij Rebound.brussels zullen aan dezelfde tewerkstellingsverplichtingen worden onderworpen als een klassieke werkzoekende.

Alle acties en activiteiten die u in het kader van deze begeleiding zult uitvoeren, zullen aan uw dossier als werkzoekenden worden aangevuld.

Kan ik opnieuw genieten van de begeleiding « Rebound.brussels » als ik na een terugkeer op het werk weer werkloos wordt?

Ja, u kunt weer genieten van de activiteiten van de begeleiding « Rebound.brussels » zolang de 12 begeleidingsmaanden niet zijn verstreken.

 

[1] Collectieve Arbeidsovereenkomst van 10 juli 2002 betreffende de professionele outplacementregeling van ontslagen werknemers van vijfenveertig jaar en ouder.

 

Meer informatie?