Aller au contenu principal

Ben je na 01/07/2020 door een Brusselse werkgever ontslagen na een faillissement?

Wil je je zoektocht naar een job boosten? Dan is rebound.brussels iets voor jou!

Rebound.brussels is een pilootproject van Actiris dat je de mogelijkheid biedt om een professioneel, individueel en/of collectief outplacementtraject te volgen. Je kunt ook genieten van begeleiding om zo snel mogelijk in functie van je vaardigheden en behoeftes terug te keren op de arbeidsmarkt.

Waar gaat het over?

Rebound.brussels biedt aan elke werknemer die ontslagen werd door een bedrijf dat failliet werd verklaard, de mogelijkheid om gedurende een periode van maximaal 12 maanden gratis deel te nemen aan een intensieve begeleiding. Deze is gepersonaliseerd en beroepsgericht.

De begeleiding wordt in twee delen verdeeld:

1. Een professionele begeleiding met als doel je snelle re-integratie op de arbeidsmarkt.

De begeleiding wordt verleend door een partner van Actiris of door een gespecialiseerd outplacementbureau. De keuze van de dienstverlener zal afhangen van verschillende criteria: je profiel, je leeftijd, je persoonlijk project, enzovoort.

2. Een sociale begeleiding met als doel:

 • Ondersteuning bij je eventuele administratieve stappen bij de RVA
 • Informatie over je sociale rechten en plichten
 • Informatie over je verplichtingen inzake beschikbaarheid op de arbeidsmarkt.

Dit wordt door de sociale begeleiders van de vakbonden verleend. Deze begeleiders zullen beschikbaar zijn gedurende de gehele periode van je begeleiding.

Voor wie?

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen: een werknemer zijn die ontslagen werd na een faillissement van het bedrijf (of van je werkgever) uitgesproken door de Rechtbanken van Brussel vanaf 1 juli 2020.

Welke voordelen?

 • Een snelle opvang na het verlies van je werk 

De curatoren die verantwoordelijk zijn voor het faillissement van je bedrijf zullen ons, met jouw toestemming, je gegevens bezorgen. Hierna ontvang je binnen de 48 uur een uitnodiging voor een infosessie om alle stappen van de begeleiding te overlopen.

 • Een gratis dienst met een vrijwillige deelname

Je krijgt gratis toegang tot de diensten van Actiris, tot de diensten die door onze partners en/of door gespecialiseerde outplacementbureaus worden aangeboden.

 • Intensieve, werkgerichte en gepersonaliseerde begeleiding 

Wil je een job vinden? Of wil je je heroriënteren? De begeleiding wordt aangepast aan je behoeften en doelstellingen.

 • Een referent-consulent die je gedurende je gehele begeleiding opvolgt

Hij of zij zal je referentiepersoon worden en je helpen om je professionele doelen te bereiken.

 • Sociale begeleiders die je ondersteunen in al je administratieve procedures

Vertegenwoordigers van de verschillende vakbonden kunnen je adviseren en ondersteunen bij alle administratieve procedures die voortvloeien uit het verlies van je werk.

Waaruit bestaat de professionele begeleiding?

De professionele begeleiding is in 3 grote fasen verdeeld:

 • Onthaal:

In deze fase maak je kennis met je referent-consulent.

Hij of zij zal je dan voorstellen aan de verschillende workshops, opleidingen of activiteiten waaraan je kunt deelnemen terwijl je begeleid wordt in het kader van rebound.brussels.

 • Begeleiding:

Tijdens deze periode volg je alle geplande workshops en activiteiten met je toegewezen referent-consulent.  Samen analyseren jullie je behoeften en identificeren jullie je professionele doelstelling.

Je wordt daarnaast getraind in de technieken om werk te vinden en je krijgt sneller toegang tot opleidingen of informatie over de verschillende tewerkstellingssteunmiddelen. 

 • Afsluiting:

Je referent-consulent zal samen met jou een balans opmaken van je traject. Je krijgt ook advies en aanbevelingen.

Opgelet: vanaf het moment dat je akkoord gaat om deel te nemen aan « rebound.brussels », dan verbind je je er persoonlijk toe om de geplande activiteiten van Actiris en zijn partners te volgen.

FAQ

Ben ik verplicht om de begeleiding te volgen als ik door een faillissement werd ontslagen?

Voor mensen van 45 jaar en ouder met ten minste één jaar anciënniteit bij de failliet verklaarde werkgever is de deelname aan het outplacementtraject een wettelijke verplichting (zie: Collectieve Arbeidsovereenkomst van 10 juli 2002 betreffende de professionele outplacementregeling van ontslagen werknemers van vijfenveertig jaar en ouder). Het is ook een cruciale voorwaarde voor het recht op een werkloosheidsuitkering.

Weigeren om deel te nemen kan voor werkzoekenden in deze leeftijdscategorie leiden tot een sanctie op de werkloosheidsuitkering (tussen 6 en 52 weken).

Moet ik beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt?

Ja, ook als je begint aan het traject van rebound.brussels heb je dezelfde verplichtingen als een klassieke werkzoekende.

Alle acties en activiteiten die je in het kader van deze begeleiding zult uitvoeren, zullen aan je dossier als werkzoekende worden aangevuld.

Kan ik opnieuw genieten van de begeleiding « rebound.brussels » als ik na een terugkeer op het werk weer werkloos word?

Ja, je kunt weer genieten van de activiteiten van de begeleiding « rebound.brussels » zolang de 12 begeleidingsmaanden niet zijn verstreken.

Meer informatie?

Bel ons op het gratis nummer 0800 35 123 of laat hieronder je vraag achter.