Aller au contenu principal

architect M/V/X

Ref 3469558

Geactualiseerd op 18 maart 2023 via VILLE DE BRUXELLES

Retour à la liste
Beschrijving van de onderneming

Met zo'n 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement Openbaar Onderwijs, dat belast is met het beheer van de school- en parascolaire instellingen, zowel op pedagogisch als op administratief vlak (human resources, financiën, roerend en onroerend goed).

De Stad Brussel is op zoek naar een architect (M/V/X)
 

MISSIE

Je begeleidt architectuurprojecten met betrekking tot het onroerend erfgoed van het openbaar onderwijs (nieuwbouw en renovaties van scholen, bibliotheken, PMS). Je zorgt ervoor dat alle middelen (menselijk, materieel, financieel) worden ingezet om de gestelde doelen te bereiken. Je legt de link tussen de gebruikers en de technische afdeling die de studies en werken beheert.

 

Je werkt in een gedeelde ruimte en je reist regelmatig naar scholen en buitenschoolse instellingen


Functiebeschrijving

TAKEN

 

¿ Je vertaalt de behoeften van de gebruikers. Je analyseert de verzoeken in eerste instantie, vult ze aan en neemt contact op met de verschillende belanghebbenden.

¿ Je bezoekt scholen om pedagogische en ruimtelijke behoeften te begrijpen. Je voert werfbezoeken uit met de afdeling Openbaar Erfgoed.

¿ Je geeft advies aan de afdeling Openbaar Onderwijs over de haalbaarheid van nieuwbouw- of renovatieprojecten op het gebied van bewoonbaarheid.

¿ Je start projecten op en volgt deze actief op.

¿ Je bent de interface tussen gebruikers en technische diensten die studies en werken beheren. Je werkt samen met hen om problemen op te lossen en zorgt voor de afronding van projecten.

¿ Je informeert regelmatig de verschillende belanghebbenden, in de eerste plaats de schoolbesturen.


Profielbeschrijving

PROFIEL

 

Je hebt een masterdiploma in de architectuur

 

Indien je uw diploma in het buitenland heeft behaald moet je behoudens uitzonderingen, een gelijkwaardigheidserkenning voorleggen die uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen)

 

 

Ervaring op het gebied van stedenbouw of architectuur is een pluspunt.

¿ Je hebt je stage als architect afgerond.

¿ Je werkt graag zelfstandig binnen een multidisciplinair team.

¿ Je werkt zowel samen met interne als externe partners.

¿ Je bent georganiseerd en oplossingsgericht.

¿ Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

¿ Je hebt uitstekende kennis van de tweede nationale taal (Frans of Nederlands).

¿ Je bent vertrouwd met de gebruikelijke computertools (Excel, Word en Outlook).


Voordelen van de betrekking

AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2382,65 euro's (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het maandelijks brutosalaris
 • Regelmatige bijscholing
 • Mogelijkheid om te telewerken
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

SOLLICITEREN

 • Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 17/04/2023 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie

 • Bruxelles
 • Kunst, ambacht, podiumkunsten
 • Voltijds
 • Zonder

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
VILLE DE BRUXELLES
Contactpersoon
MONSIEUR RH service
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
http://jobs.bruxelles.be