Aller au contenu principal

Sociaal controleur meerdere regio's M/V/X

Ref 3677298

Geactualiseerd op 26 mei 2023 via TRAVAILLERPOUR.BE

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

Pas op ! Solliciteren kan vanaf 26/05/2023 !

Er zijn meerdere plaatsen in Vlaanderen en Brussel  bij de Inspectiedienst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) (Willebroekkaai 35, 1000 Brussel). 

Inspectiedienst

De inspectiedienst (behorend tot de directie Eerlijke Concurrentie) heeft als hoofdopdracht controles en verificaties uit te voeren op het vlak van zowel de plichten als de rechten van de zelfstandigen en van de vennootschappen.
De inspectie is actief in de strijd tegen de fictieve aansluitingen, de schijnstatuten, de sociale dumping, de niet aangegeven arbeid en de fraude op het vlak van de uitkeringen. De dienst speelt een rol in de werking van de SIOD en werkt regelmatig samen met andere inspectiediensten en de arbeidsauditoraten.

Daarnaast verzamelt de inspectie de nodige informatie die de operationele diensten van het RSVZ nodig hebben om beslissingen te nemen.

In samenwerking met de dienst Communicatie waarborgt de Inspectie de public relations van het RSVZ door informatie te verstrekken op Pensioen-/Infopunten in de gemeentes of door deel te nemen aan verschillende lokale initiatieven die tot doel hebben informatie over het sociaal statuut te verspreiden. Ook de onderzoeken ter plaatse zijn niet enkel gericht op controle maar hebben ook tot doel om informatie en ondersteuning te bieden.

RSVZ

Het RSVZ ( zie ook www.rsvz.be) is een openbare instelling van sociale zekerheid en staat in voor de toepassing en het beheer van het sociaal statuut van de zelfstandigen.
Dit houdt o.m. in:

 • het ontwikkelen van acties in de strijd tegen de sociale fraude (sociale dumping, schijnzelfstandigen, fictieve zelfstandigen, ..)
 • het controleren van de verplichtingen van zelfstandigen en vennootschappen tegenover het sociaal statuut en aanverwante wetgevingen
 • het toekennen van rechten (bijvoorbeeld pensioenen)
 • het bijhouden van databanken van zelfstandigen en vennootschappen
 • het instaan voor het beheer van de financiële middelen van het sociaal statuut van de zelfstandigen.

Functiebeschrijving

Ben je op zoek naar een boeiende job die nooit gaat vervelen? Vind je het belangrijk om een maatschappelijk relevante job te hebben? Interesse in sociale zekerheid en sociale fraude? Dan is deze vacature je op het lijf geschreven.

Het RSVZ zoekt sociaal controleurs voor verschillende provincies (Brussel (fraudecel), Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen).

 • Je waakt erover dat de sociale wetgeving in verband met het sociaal statuut van de zelfstandigen correct wordt nageleefd, onder meer door controles ter plaatse uit te voeren en mee te werken in de strijd tegen de sociale fraude.
 • Je bereidt je controles voor door opzoekingen in allerhande databanken en door contacten met andere administraties.
 • Je voert controles uit bij de sociaal verzekerden, bij de vennootschappen en op werven. Tijdens de contacten met onze klanten, stel je je neutraal op en is je voorkomen neutraal.
 • Je werkt samen met de collega's van andere administraties of lokale overheden, om gezamenlijke controles uit te voeren.
 • Je geeft correcte raad aan zelfstandigen om inbreuken op de reglementering te vermijden en om hun te helpen hun rechten te vrijwaren.
 • Je ontwikkelt voortdurend je kennis over de wetgeving en je verzamelt informatie op mondelinge en schriftelijke wijze.
 • Je beheert de administratieve behandeling van je dossiers (enquêteverslagen maken, processen-verbaal opstellen, enz..).
 • Je beheert je werk op autonome wijze (werkplanning bijhouden, kostenstaten maken, dossiers naar voorrang behandelen, controles ter plaatse inplannen)

Flexibiliteit wat werkuren betreft is vereist voor deze functie. Prestaties buiten de gewone kantooruren zijn mogelijk. Dit wordt vergoed.
Aangezien je regelmatig op verplaatsing bent, zijn een rijbewijs B en een eigen wagen sterk aan te bevelen (onkostenvergoeding is voorzien voor rondritten in de provincie). Als controleur werk je vaak van thuis uit.


Profielbeschrijving

Je hebt een diploma van bachelor zonder ervaring. Studenten in hun laatste studiejaar voor deze diploma kunnen ook solliciteren voor deze job.


Rijbewijs
Rijbewijs B
Voordelen van de betrekking

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Vanaf je 3e maand in dienst heb je recht op een inspectievergoeding . Vanaf de 7e maand heb je recht op een bureauvergoeding. Je hebt recht op een onkostenvergoeding voor het gebruik van de eigen wagen.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • 6 compensatiedagen voor overuren
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten voor professioneel gebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.


Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

Pas op ! Solliciteren kan vanaf 26/05/2023 !

 • Brussel
 • Beheer van ondernemingen en diensten
 • Voltijds
 • Zonder ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
TRAVAILLERPOUR.BE
Contactpersoon
MADAME Décarpentrie Hélène
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://werkenvoor.be/nl/job/?jobcode=ANG23241&mtm_campaign=ANG23241&mtm_source=actiris&mtm_medium=jobpost