Aller au contenu principal

Arts - Adviseur (Open voor studenten in hun laatste jaar !) M/V/X

Ref 3678719

Geactualiseerd op 01 juni 2023 via TRAVAILLERPOUR.BE

Terug naar de lijst
Beschrijving van de onderneming

Pas op ! Je kan solliciteren vanaf 26/05/2023 ! 

Er is 1 plaats bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), van de FOD Binnenlandse Zaken (Pachecolaan 44, 1000 Brussel).

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) vormen één front in de strijd voor een humaan én rechtvaardig vreemdelingenbeleid. Dus ben je op zoek naar een job met impact, engagement en ambitie? Blijf dan zeker nog even hangen, want bij ons zit je goed.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beheert de migratiestromen in samenwerking met verschillende partners zoals o.a. het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).


Functiebeschrijving

Niet iedereen die in België aankomt, kan en mag blijven. Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) neemt onder meer beslissingen over het verblijf en de terugkeer van vreemdelingen.

Voor personen zonder papieren of recht op verblijf die ernstig ziek zijn en al in België verblijven, trad er in 2007 een specifieke procedure in werking voor medische regularisatie. Als arts-adviseur oordeel jij onafhankelijk over de gezondheidssituatie van de aanvrager. Jij neemt de aangehaalde medische verblijfsmotieven onder de loep en werkt zo mee aan een beter asiel- en migratiebeleid.

Op basis van het medisch getuigschrift van de behandelende arts(en) schat je de risico's van de gezondheidssituatie in. Als arts-adviseur oordeel jij of het leven en de fysieke integriteit van de aanvrager in gevaar is en/of hij of zij een risico loopt op een onmenselijke of vernederende behandeling bij terugkeer naar het land van herkomst.

Zo onderzoek je de ernst en de noodzaak van medische en therapeutische behandelingen. Jij onderzoekt of adequate zorg in het land van herkomst beschikbaar en toegankelijk is en brengt de eventuele gevolgen en complicaties in kaart.

Als arts-adviseur verzeker jij een kwalitatieve klinische studie op maat van de aanvrager. Je behandelt complexe dossiers van personen met bijvoorbeeld HIV, kanker of mentale problemen.

Die diverse ziektebeelden maken jouw job boeiend en uitdagend. En hoewel de diagnose en behandeling niet in jouw handen liggen, draag jij een grote verantwoordelijkheid. Dus sta je sterk in je schoenen en durf je knopen door te hakken. Jouw medisch advies is steeds helder en kordaat.

Vanzelfsprekend heb je respect voor de medische deontologische regels en blijf je op de hoogte van de evoluerende medische en wetenschappelijke literatuur. Je neemt deel aan specifieke vormingsactiviteiten en overlegmomenten.

Uitzonderlijk ben je bereid om:

 • te werken buiten de kantooruren 
 • missies in het buitenland uit te voeren
 • klinische onderzoeken uit te voeren.

Profielbeschrijving

Diploma van arts zonder ervaring. Studenten in hun laatste studiejaar voor deze diploma kunnen ook solliciteren voor deze job.

Niet vereist, wel een troef

 • Je bent vertrouwd met de volgende informaticatoepassingen: Word, Outlook en internet.
 • Je beschikt over een goede kennis en/of ervaring met tropische geneeskunde.
 • Je hebt kennis van het Frans, het Engels en/of andere talen.

Voordelen van de betrekking

Loon

Minimum aanvangswedde: € 64.756,76 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 compensatiedagen (in het niet-prikken systeem)
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • mogelijkheid om relevante professionele ervaring in de privésector in rekening te nemen bij de berekening van anciënniteit
  • mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een eigen praktijk aan te houden buiten de diensturen van Dienst Vreemdelingenzaken.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.


Extra informatie
Werkplek Brussel, België
Soort overeenkomst : Werk
Andere informatie :

Pas op ! Je kan solliciteren vanaf 26/05/2023 ! 

 • Brussel
 • Veiligheid, schoonmaak, milieu
 • Voltijds
 • Zonder ervaring

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
TRAVAILLERPOUR.BE
Contactpersoon
MADAME Décarpentrie Hélène
Presentatiewijze

Solliciteren via Web site

Website
https://werkenvoor.be/nl/job/?jobcode=ANG23213&mtm_campaign=ANG23213&mtm_source=actiris&mtm_medium=jobpost