Aller au contenu principal

afwasser M/V/X

Referentie 4198670 | Gewijzigd op 15 januari 2024

Terug naar de lijst
 • Plaats : 1210 - Sint-Joost-ten-Node
 • Arbeidstijd : Voltijds
 • Type contract : Bepaalde duur
 • Beroepengroep : Horeca / Traditionele keuken & traiteurdienst

Beschrijving van het bedrijf

De dienst Facilities, waarvan je deel zal uitmaken, behoort tot Brussel Synergie, een van de acht besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

 

Brussel Synergie (BS) omvat alle diensten van algemeen belang van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en zorgt voor het beheer en de algemene samenhang van de werking en de acties van de GOB.

 

De dienst Facilities zorgt voor het beheer van de administratieve gebouwen en van het onroerende patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook voor de coördinatie van de diensten met het oog op de goede werking van de regeringsdiensten en meer bepaald van de besturen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB).

De dienst Facilities bestaat concreet uit 4 directies:

 

 • De directie Sturing, onder leiding van de directeur, coördineert het management van de dienst en de beheersinstrumenten: financiële en menselijke middelen, communicatie en sturingsinstrumenten, uniek contactpunt voor het beheer van de aanvragen van onze interne klanten ("Single Point of Contact").
 • De directie Administratieve Gebouwen staat in voor het beheer van de investeringen, de organisatie van de ruimten en het onderhoud van de gebouwen waarin de regeringsdiensten van het Gewest zijn ondergebracht, zoals de gewestelijke ambtenaren.
 • De directie Goederen & Diensten omvat de diensten die voor onze interne klanten bestemd zijn, (aankoopcentrale, catering/restaurant, onthaal, drukkerij, wagenpark, briefwisseling, enz.).
 • De directie Onroerend Patrimonium heeft als voornaamste opdracht het administratieve en technische beheer van de goederen die zijn opgenomen in lijst A van de inventaris van het bouwkundige patrimonium van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: onderhoud, aankoop, verkoop, huur of verhuur, bouw, renovatie.

 

Beschrijving van de functie

Als afwasser zijn je belangrijkste dagelijkse taken als volgt:

 • Je gebruikt de professionele vaatwasser;
 • Je leegt de karren met vaatwerk en keukenmateriaal, je wast het, je droogt het en je bergt het op;
 • Je maakt het vaatlokaal schoon;
 • Je maakt de stockeerlokalen van de keuken schoon (voorraadkamer, koude kamers, enz.);
 • Je zet de dranken in de koelkasten voordat het restaurant opent;
 • Je maakt de zaal klaar voor de opening (stoelen, glazen en koppen, ...);

Je bent ook de back-up voor de keukenhulpen als er iemand afwezig is. Je bijkomstige taken zijn als volgt:

 • Je bereidt en/of kookt koude gerechten (broodjes, koude desserten, salad bar, smoothies) of warme gerechten (soep, dagschotel, pasta, panini, warme desserten, quiches): je schilt, wast en snijdt groenten, vlees en vis. Je bereidt de porties, je vult borden en je maakt broodjes, ... waarbij je de juiste toestellen en gereedschappen gebruikt en de gezondheidsnormen in acht neemt. Alle gebruikte voedingsmiddelen zijn vers: alles moet echt bereid worden;
 • Je bedient de klanten aan de toog (warme schotels, broodjes, panini's, pasta enz.);
 • Je beheert de kassa;
 • Je onderhoudt en verzorgt het keukengerei van de cafetaria;
 • Je maakt de vaat, het keukenmateriaal en de bedieningstogen schoon volgens het schoonmaakplan;
 • Je onderhoudt de cafetaria en de daarbij horende personeelslokalen onderhouden; 
 • Je onderhoudt je eigen werkkledij;
 • Je haalt het gebruikte vaatwerk van de keuken op in het gebouw;

Jouw profiel

Je bent jonger dan 25 jaar. Startbaanovereenkomsten zijn uitsluitend voorbehouden voor jongeren onder de 26 jaar. Het contract eindigt aan het einde van het kwartaal dat je 26 wordt.

Diploma[1]

 • Voor deze functie is geen diploma vereist.

Vereiste ervaring

 • Waar moet je op letten?

  Vervolledig je cv in de taal van de functie waarvoor je je kandidaat stelt. Geef een uiterst nauwkeurige beschrijving van je werkervaring. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve screening van de cv's.

  Voor deze functie is geen ervaring vereist.

Functionele vaardigheden[2]

 • Je bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's;
 • Je gebruikt de beschikbare hulpmiddelen en voert eenvoudige of repetitieve taken zelfstandig, correct en systematisch uit;
 • Je begrijpt elementaire zaken, je kan omgaan met onduidelijke informatie en schat de eigen kennis correct in.

 

Bijzondere vereisten voor de functie

 • Je werkdag begint tussen 8.00 en 8.30 uur.
 • Je dient een gunstig medisch onderzoek af te leggen vooraleer je in dienst kan komen

Troeven

 • Je zal in een tweetalige omgeving werken. Kennis van het Frans vormt dus een troef.
 • Je hebt kennis van keukenhygiëne en -veiligheid.

[1]Als je je diploma in het buitenland behaald hebt, moet je beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking om in dienst te kunnen treden. Als je een dergelijk attest nog niet hebt aangevraagd, doe je dat best zo snel mogelijk, want het verkrijgen van het attest neemt verschillende weken in beslag.

Als je je diploma in een andere taal dan het Nederlands hebt behaald: afhankelijk van je situatie zal je misschien een taalcertificaat bij Selor moeten behalen om je kennis van het Nederlands aan te tonen. Je moet je hiervoor online inschrijven. https://www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/

Je kan onder voorbehoud aan de selectie deelnemen als je nog niet in het bezit bent van het gelijkwaardigheidsattest en/of het artikel 7 van Selor. Op het ogenblik dat de betrekking je wordt aangeboden, moet je in het bezit zijn van deze documenten, anders zal de betrekking aangeboden worden aan de volgende kandidaat in de rangschikking.

[2]De motivatie en de in het vet weergegeven competentie worden bijzonder belangrijk geacht voor de functie en zullen zwaarder doorwegen bij de berekening van de eindscore.

Taalvaardigheden

 • Nederlands (vereist)

  • Begrijpen : Onafhankelijk + (B2)
  • Schrijven : Onafhankelijk + (B2)
  • Lezen : Onafhankelijk + (B2)
  • Spreken : Onafhankelijk + (B2)
 • Frans (troef)

  • Begrijpen : Basis (A)
  • Schrijven : Basis (A)
  • Lezen : Basis (A)
  • Spreken : Basis (A)

Voordelen van de betrekking

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) biedt een aangename werkomgeving waarin welzijn centraal staat:

 • Een optimaal evenwicht tussen werk en privéleven: flexibiliteit en variabel uurrooster, 35 verlofdagen en ook automatisch vrijaf tussen Kerstmis en Nieuwjaar;
 • Een gevarieerd, gepersonaliseerd en divers opleidingsaanbod, met een mix van opleidingen met fysieke aanwezigheid en e-learning, alsook een opleidingspakket voor nieuwe medewerkers;
 • Loopbaanbegeleiding: competentiebalans, individuele en teamcoaching, mogelijkheid tot interne mobiliteit, enz.;
 • Een sportzaal en stoelmassages;
 • Een cafetaria die gezonde maaltijden aanbiedt, alsook voedingsadvies;
 • Een hospitalisatieverzekering;
 • Gezellige evenementen;
 • Een buurtcrèche;
 • Een werkgever die aandacht heeft voor het milieu, een duurzaam gebouw;
 • Respect voor diversiteit en gelijke kansen.

 

En omdat het financiële plaatje ook zijn belang heeft, biedt de GOB boven op je loon talloze voordelen, zoals:

 • Een gratis MIVB-abonnement;
 • Bekijk alle voordelen op onze website https://overheidsdienst.brussels/jobs/

   

  De volledige terugbetaling van het trein- en/of busabonnement (TEC, De Lijn);
 • Een fietspremie van € 0,27/km;
 • Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro;

Hoe solliciteren?

De werkgever heeft de rekrutering voor deze vacature toevertrouwd aan Actiris. Gebruik My Actiris om te solliciteren of contacteer ons op 0800 35 123.