Aller au contenu principal

Wat houdt een premie voor zelfstandigen in?

Het is een degressieve premie van €4000. Deze financiële stimulans krijg je gedurende maximum 6 maanden van je zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep. Het doel: jou helpen om je eigen tewerkstelling te ontwikkelen.

Wat zijn de voordelen?

Je krijgt gedurende maximum 6 maanden financiële steun:

 • € 1250 de 1ste maand
 • € 1000 de 2de maand
 • € 750 de 3de maand
 • € 500 de 4de maand
 • € 250 de 5de en 6de maand

Zo kan je je geleidelijk aan inwerken. Deze premie biedt trouwens niet alleen een financieel voordeel. Je wordt ook begeleid door de structuren, wat essentieel is. Je krijgt als werkzoekende de kans ondersteund te worden door professionals uit de praktijk. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voordat ik mijn activiteit opstart?

Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen, in een welbepaalde chronologische volgorde.

Vóór de lancering van jouw activiteit

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • Bij het begin van de begeleiding als niet-werkende werkzoekende bij de diensten van Actiris ingeschreven zijn;
 • Voorafgaand aan jouw aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep een positief advies van een begeleidingsstructuur ontvangen dat de haalbaarheid van jouw project waarborgt.
 • Geen activiteit als zelfstandige in hoofdberoep uitgeoefend hebben in de twee jaren voorafgaand aan het verzoek om een premie te ontvangen.

Bij de lancering van jouw activiteit

 • Over een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) beschikken;
 • Bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen aangesloten zijn als zelfstandige in hoofdberoep.

Na de lancering van jouw activiteit

Nadat je van Actiris een brief m.b.t. de toekenning heeft ontvangen, moet je een begeleidingsovereenkomst van minimum 6 maanden ondertekenen met de structuur die je vóór de lancering van jouw activiteit heeft begeleid.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen nadat ik mijn activiteit hebt opgestart?

Actiris stuurt je een brief tot toekenning van de premie. Hierna moet je een begeleidingsovereenkomst ondertekenen voor een minimumduur van 6 maanden met de structuur die je opgevolgd heeft voordat je bedrijf werd opgericht.

Wanneer heb ik geen recht op deze premie?

In de volgende gevallen kan je geen premie krijgen:

 • Je bent al eens begeleid in het kader van een activiteitencoöperatie.
 • Je hebt al een premie gekregen.
 • Je hebt al gebruik gemaakt van de maatregel 'springplank naar zelfstandige'.
 • Je hebt al een activiteit als zelfstandige in hoofdberoep uitgeoefend in de twee jaren voorafgaand aan het verzoek om een premie te ontvangen.

Hoe kan ik deze premie krijgen?

Dien je aanvraag in bij Actiris via het formulier 'Premie voor zelfstandigen'. Doe dit binnen de 3 maanden na het positief opportuniteitsadvies van een begeleidingsstructuur.

Ten laatste 20 werkdagen na ontvangst van je aanvraag, stelt Actiris je schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. In geval van weigering worden de redenen verduidelijkt. Indien je geen antwoord krijgt binnen deze termijn, wordt de beslissing als gunstig beschouwd.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, wordt de premie maandelijks gestort, ten laatste binnen de 2 maanden na de indiening van het volledige dossier.

Meer weten

Vragen over je aanvraag tot betaling van de premie

Contacteer Actiris:

Mail naar pipz@actiris.be

Bel ons op 0800 35 123 (gratis nummer)

 

Voor eender welke vraag over ondernemen

Contacteer 1819, het eerste informatiepunt voor de Brusselse ondernemers.

www.1819.be

Of bel naar 1819 (tarief nationale gesprekken).