Aller au contenu principal

Wat houdt een premie voor zelfstandigen in?

In het kader van het herstelplan van het Brussels Gewest is de zelfstandigenpremie verhoogd voor Brusselse werkzoekenden die bij Actiris zijn ingeschreven en die zich tussen 1 september 2020 en 31 december 2021 als zelfstandige in hoofdberoep vestigen.

Bovendien worden werkzoekenden die voordien gedurende 2 jaar zelfstandig waren geweest, niet meer uitgesloten.

Het is een degressieve premie van €4750. Deze financiële stimulans krijg je gedurende maximum 6 maanden van je zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep. Het doel: jou helpen om je eigen tewerkstelling te ontwikkelen.

Je geniet reeds van de zelfstandigenpremie en je hebt je vanaf 1 september 2020 als zelfstandige in hoofdberoep gevestigd? Dan wordt je premie automatisch aangepast.

Wat zijn de voordelen?

Je krijgt gedurende maximum 6 maanden financiële steun:

 • € 1250 de 1e maand
 • € 1000 de 2e maand
 • € 750 de 3e  en 4e maand
 • € 500 de 5e en 6e maand

Zo kan je je geleidelijk aan inwerken. Deze premie biedt trouwens niet alleen een financieel voordeel. Je wordt ook begeleid door de structuren, wat essentieel is. Je krijgt als werkzoekende de kans ondersteund te worden door professionals uit de praktijk. 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen voordat ik mijn activiteit opstart?

Om een zelfstandigenpremie te krijgen, moet je:

 • Gedomicilieerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Ingeschreven zijn bij Actiris als niet-werkende werkzoekende bij aanvang van de begeleiding
 • Een ondernemingsnummer hebben bij de Kruispuntbank van Ondernemingen
 • Aangesloten zijn bij een Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen als zelfstandige in hoofdberoep
 • Vóór de aansluiting als zelfstandige in hoofdberoep in het bezit zijn van een positief advies van een begeleidingsstructuur dat de levensvatbaarheid van je project verzekert

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen nadat ik mijn activiteit hebt opgestart?

Actiris stuurt je een brief tot toekenning van de premie. Hierna moet je een begeleidingsovereenkomst ondertekenen voor een minimumduur van 6 maanden met de structuur die je opgevolgd heeft voordat je bedrijf werd opgericht.

Wanneer heb ik geen recht op deze premie?

In de volgende gevallen kan je geen premie krijgen:

 • Je bent al eens begeleid in het kader van een activiteitencoöperatie.
 • Je hebt al een premie gekregen.
 • Je hebt al gebruik gemaakt van de maatregel 'springplank naar zelfstandige'.

Hoe kan ik deze premie krijgen?

Dien je aanvraag in bij Actiris via het formulier 'Premie voor zelfstandigen'. Doe dit binnen de 3 maanden na het positief opportuniteitsadvies van een begeleidingsstructuur.

Ten laatste 20 werkdagen na ontvangst van je aanvraag, stelt Actiris je schriftelijk op de hoogte van haar beslissing. In geval van weigering worden de redenen verduidelijkt. Indien je geen antwoord krijgt binnen deze termijn, wordt de beslissing als gunstig beschouwd.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, wordt de premie maandelijks gestort, ten laatste binnen de 2 maanden na de indiening van het volledige dossier.

Meer weten

Vragen over je aanvraag tot betaling van de premie

Contacteer de dienst Activ-Job van Actiris:

Mail naar pipz@actiris.be

Bel ons op 0800 35 123 (gratis nummer)

 

Voor eender welke vraag over ondernemen

Contacteer 1819, het eerste informatiepunt voor de Brusselse ondernemers.

www.1819.be

Of bel naar 1819 (gratis nummer)