Aller au contenu principal

Een premie voor zelfstandigen in, wat is dat?

Het is een degressieve premie van €4000 die je tijdens de eerste 6 maanden van je zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdberoep kan ontvangen. De premie gaat gepaard met een begeleiding op maat door professionals en dit zolang je de premie ontvangt.

Je krijgt gedurende maximum 6 maanden financiële steun:

 • € 1250 de 1ste maand
 • € 1000 de 2de maand
 • € 750 de 3de maand
 • € 500 de 4de maand
 • € 250 de 5de en 6de maand

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor deze premie in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn;
 • Bij het begin van de begeleiding als niet-werkende werkzoekende bij Actiris ingeschreven zijn;
 • Nog geen activiteit als zelfstandige hebben (testfase).

In de twee jaar voorafgaand aan je aanvraag mag je:

 • Deze premie nog niet ontvangen hebben
 • ‘Springplank naar zelfstandige’ nog niet gekregen hebben
 • Geen activiteit als zelfstandige in hoofdberoep gehad hebben

Hoe krijg ik deze premie?

Hieronder vind je in grote lijnen hoe je de premie kan ontvangen. Je vindt alle details in de Informatiefiche – Premie voor zelfstandige.

1. Analyse van je project

De eerste stap is een ontmoeting met een erkende begeleidingsstructuur die de technische, financiële en commerciële haalbaarheid van het project zal analyseren. Als je als werkzoekende in aanmerking komt en je project kans op slagen heeft, geeft de structuur je een positief advies over de mogelijkheden, dat je bij de premieaanvraag (fase 3) zult moeten voorleggen.

Opgelet: het is belangrijk dat je niet-werkende werkzoekende bent als je de begeleidingsstructuur ontmoet. Je mag dus nog geen stappen hebben gezet om zelfstandige te worden. Anders kan je de premie mislopen.

2. Lancering van je project

Wanneer je een advies hebt gekregen van de begeleidingsstructuur, kan je de stappen ondernemen om zelfstandige in hoofdberoep te worden. Bel 1819 (hub.info nummer) of raadpleeg hun Gidsen voor ondernemerschap in Brussel om je bij dit proces te helpen.

3. De premie aanvragen

Zodra je zelfstandige bent geworden, vraag je de premie aan via het Formulier - premie voor zelfstandigen. Doe dit binnen de 3 maanden (te tellen vanaf het positieve advies van de begeleidingsstructuur), anders wordt de premie niet toegekend. Raadpleeg de Informatiefiche - Premie voor zelfstandigen voor meer informatie over de procedure.

4. Begeleiding en uitbetaling premie

Actiris brengt je op de hoogte van de beslissing. De begeleiding van 6 maanden bij de structuur gaat dan in en je ontvangt de eerste schijf van de premie.

Lees aandachtig de Informatiefiche - Premie voor zelfstandigen om alle gedetailleerde informatie over de stappen van deze procedure te kennen.

Meer info

Over de uitbetaling van de premie

Gelieve contact op te nemen met Actiris via het nummer 0800 35 123 (gratis nummer) of via het contactformulier.

Over het ondernemerschap

 • Bel 1819 (elke werkdag van 9u tot 13u en op dinsdag ook van 16u tot 18u)
 • Ontmoet een consulent in het infopunt van hub.info (zonder afspraak – van maandag tot woensdag van 14u tot 17u)
 • Stel je vragen per mail naar info@hub.brussels
 • Surf naar info.hub.brussels/

 

hub.info