Aller au contenu principal

Dankzij de gratis expertise van onze partners kan je:

  • Rekenen op hulp om je businessplan op te stellen
  • Je ondernemersvaardigheden ontwikkelen
  • Een cursus marketing volgen
  • Vormen van financiële ondersteuning ontdekken en beroep doen op premies voor de ontwikkeling van je zaak

Voorwaarden en administratieve stappen

Wil je starten als zelfstandige? Dan moet je in de eerste plaats minstens 18 jaar oud zijn en over je burgerrechten beschikken. 

Hieronder volgen de andere criteria waaraan je moet voldoen:

Basiskennis bedrijfsbeheer

Als je een commerciële of ambachtelijke activiteit wilt uitoefenen in hoofd- of in bijberoep moet je kunnen bewijzen dat je een basiskennis bedrijfsbeheer hebt via een diploma of beroepservaring.

Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, kunnen partners van Actiris zoals Iles vzw of MicroStart je helpen om je voor te bereiden op het examen bedrijfsbeheer voor de middenjury. Je kunt ook de lijst met cursussen bedrijfsbeheer in Brussel raadplegen op de website van Dorifor.

Toegang tot het beroep

Om bepaalde beroepen in België uit te oefenen, moet je je professionele kwalificaties kunnen aantonen. Bepaalde beroepen zijn gereglementeerd en vragen dat je een bewijs levert van je vaardigheden en/of (afhankelijk van het beroep) een toelating of licentie. 

Nationaliteit

Om als zelfstandige actief te zijn in België, moet je de Belgische nationaliteit hebben, de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse nationaliteit. Als je geen van deze nationaliteiten hebt, moet je, tenzij je een uitzondering of vrijstelling hebt, een beroepskaart aanvragen.

Kom meer te weten over de voorwaarden, de uitzonderingen en de vrijstellingen.

Wie kan mij helpen? Bij welke instelling kan ik terecht?

Er bestaan verschillende instellingen in Brussel die je kunnen adviseren en je begeleiden in functie van je profiel en behoeften.

Ik zoek ondersteuning

Verschillende partners van Actiris helpen je om de nodige vaardigheden te leren en de juiste financiering te vinden. Ze bieden ondersteuning aan iedereen die zijn eigen tewerkstelling wil creëren of werknemer van zijn eigen bedrijf wil worden. Deze 4 partners zijn: Crédal, ILES, JobYourself, microStart

Wil je meer informatie over tot wie je je moet richten voor je project? Hub.info biedt een interactieve tool waarmee je in functie van je situatie en je project de instellingen vindt die je het best kunnen adviseren en begeleiden.

Ik wil mijn businessidee testen zonder al te veel risico te nemen

Dit kan! Start je bedrijf op via een activiteitencoöperatie zoals JobYourself. Op deze manier behoud je als werkzoekende 18 maanden je uitkering terwijl je je project ontwikkelt met het bedrijfsnummer van de coöperatie. 

Ik ben jonger dan 30

Er bestaan verschillende specifieke hulpmiddelen om je te begeleiden bij de opstart van je bedrijf zoals Yet.brussels en de bedrijfsincubator Boost Your Project.

Financiële steun en vrijstellingen

Voor startende zelfstandigen bestaan er verschillende vormen van ondersteuning.

  • Voor meer info over financiële steun en premies in Brussel kan je terecht bij hub.info en werk-economie-emploi.brussels
  • Finance.brussels is een Brusselse openbare instelling die ondersteuning biedt aan de creatie, herorganisatie of expansie van privébedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  • Met de Taalcheques Matching kan je gratis een taalopleiding volgen (Frans, Nederlands en Engels) als je een werkzoekende bent die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont en zich gaat vestigen als zelfstandige in hoofdberoep.
  • Het microkrediet is bedoeld voor kleine handelaren, ambachtslui en iedereen die kleine, economisch leefbare projecten opstart, maar niet over voldoende middelen beschikt om te starten. Het is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen die sociale bijstand van het OCMW krijgen of die een integratietegemoetkoming of een werkloosheidsuitkering krijgen.
  • De middenstandsopleiding bereidt je voor op een zelfstandige activiteit. Je kan onder bepaalde voorwaarden worden vrijgesteld van een bepaald aantal verplichtingen als uitkeringsgerechtigde werkloze. Hierdoor kan je pas aan de opleiding beginnen na toestemming van Actiris.

Welk effect heeft een zelfstandige activiteit op mijn werkloosheidsrechten?

Als je een werkloosheidsuitkering krijgt en je overweegt om je als zelfstandige in hoofdberoep of in bijberoep te vestigen, raden we je aan om eerst contact op te nemen met je uitbetalingsinstelling om je rechten en plichten te kennen. Alle voorwaarden en situaties vind je terug op de website van de RVA.

Wat is de 'Premie voor zelfstandigen'?

Ben je werkzoekende? Wil je je eigen bedrijf oprichten? Actiris begeleidt je en ondersteunt je in de eerste maanden na de opstart van je activiteit. Sinds 1 januari 2018 kan je dankzij de premie voor zelfstandigen genieten van een financiële steun van 4.000 euro om je bij de opstart te helpen. 

Meer informatie

Je kan terecht bij hub.info, de Brusselse informatiedienst voor ondernemers. Je vindt er eerste nuttige info over de verschillende aspecten van het ondernemerschap. 

Hub.brussels staat in voor de begeleiding van Brusselse ondernemingen. Het biedt je gratis advies, diensten en tools om van je project een succes te maken!

Wil je meer weten? In onderstaande brochure vind je alle informatie die je nodig hebt om te beginnen ondernemen.

Het is altijd interessant om ook de volgende sites te consulteren:

Belgium.be FOD Economie RSVZ: Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Partners van Actiris die je ondersteunen