Aller au contenu principal

Een basisrecht

Het recht om te werken, gegarandeerd door artikel 23 van de Grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, vormt het basisprincipe van de bestaansreden van Actiris.

  • We spannen ons in om dit recht voor iedereen te kunnen waarmaken. Want Actiris biedt dienstverlening aan het individu.
  • Door de Brusselse arbeidsparticipatie te verhogen dragen we bij tot de economische en fiscale gezondheid in het Brussels Gewest, en verstevigen we zo de samenleving. Zo biedt Actiris dienstverlening aan de gemeenschap.

Onze twee strategische en doorlopende missies

  • We bundelen onze krachten en middelen om alle werkzoekenden een kwaliteitsvolle ondersteuning te bieden. Want voor iedereen een duurzame en kwaliteitsvolle werkplek vinden, dat is het doel van Actiris. Onze partners helpen ons daarbij door een scala van oplossingen aan te bieden. We streven ernaar om de arbeidsparticipatie in Brussel te verhogen: zo verbeteren we het welzijn van Brusselaars.
  • Daarnaast bieden we ook oplossingen voor werkgevers. Wij bieden hen, met onze partners, eenvoudige, efficiënte en gratis diensten om een optimale matching te garanderen.

Meer info

Ontdek in deze video een samenvatting van ons beheerscontract (2017-2022), of download ons beheerscontract onder de video.