Aller au contenu principal

Dossierbeheerder stedelijke herwaardering - bachelor (m/v)

Ref 1379505

Geactualiseerd op 22 februari 2021 via COMMUNE DE KOEKELBERG

Retour à la liste
Taken U bent actief in de cel stedelijke herwaardering die momenteel bestaat uit 1 SVC ¿Rond Simonis¿, 1 DWC ¿Jacquet¿, 3 programma¿s Sb. o Administratief beheer en coördinatie, subsidies, financiën en de projecten van het duurzame wijkcontract Jacquet (DWC Jacquet) op het grondgebied van de gemeente Koekelberg en dit in samenwerking de projectleider en de andere leden van de cel (administratief en technisch) o Voorbereiden van dossiers voor de vergaderingen met het Gewest en beheer van de communicatie (flyers, affiches, website,..) o Opvolgen van de projecten en planningen, begeleiding en samenwerking met de technische en administratieve beheerders en dit binnen de vooropgestelde termijnen voor het DWC Jacquet o Redactie van nota¿s, beraadslagingen, postwissel, planningen, presentaties, voorbereiden van vergaderingen o Verzending en opvolging van de ondersteunende stukken van het Gewest o Rapportering en interne communicatie over de voortgang van de projecten; o Helpen bij het beheer van gemeentelijke premies op het vlak van stedelijke herwaardering
Bijkomende informatie over de werkgever en de betrokken dienst Opdracht van de Afdeling III De Afdeling III is bevoegd voor het beheer van het grondgebied, de mobiliteit en de openbare ruimten, het gemeentepatrimonium, de stedelijke herwaardering, de administratieve en de financiële cel, de gemeentelijke werkplaats, de dienst openbare netheid en de Agenda 21. De opdrachten van de dienst zijn, met respect voor de wetgeving en dit voor alle domeinen onder haar bevoegdheid, om ten dienste te staan van de bevolking en de beslissingen van College en de Raad uit te voeren om de levenskwaliteit in de gemeente te verbeteren. Dit alles wordt gedaan in samenhang met de beslissingen die worden genomen voor andere afdelingen. Alles staat in het kader van het algemeen belang. Investeringen: stedelijke herwaardering en gesubsidieerde projecten De afdeling investeringen omvat de cel stedelijke herwaardering en de cel gesubsidieerde projecten. De opdracht van de afdeling stedelijke herwaardering is erop gericht ¿ met respect voor duurzame ontwikkeling en dit via de het algemene gevoerde beleid terzake (duurzaam wijkcontract (DWC), stadsvernieuwingscontracten (SVC), stadsbeleid (Sb) ¿ om binnen de gestelde termijn de verschillende beleidsprojecten op technisch, administratief en financieel vlak af te werken. De opdracht van de afdeling gesubsidieerde projecten is ¿ en dit met respect voor de duurzame ontwikkeling en dit via de het algemene gevoerde beleid terzake (driejaarlijkse plannen, Leefmilieu Brussel, de Franse gemeenschap, prioritair programma voor werken (PPW), Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Agion, ¿) ¿ het ontwerpen, de bouw en de renovatie van het bestaande patrimonium op technisch, administratief en financieel vlak.

Profiel

Diploma Bachelor die verband houdt met de functie ¿ bijvoorbeeld bachelor in de stedelijke ontwikkeling, landschapsarchitect en ruimtelijke planning, ecotechnologie of gelijkwaardig Profiel - Goed organisatievermogen, analytisch vermogen, respect voor deadlines - Gestructureerd, polyvalent - Goede redactionele kwaliteiten, goede spelling, - Correct communiceren en stressbestendig - Kunnen spreken voor een publiek en contactvaardig zijn - Goed kunnen samenwerken met de interne en externe diensten (Gewest studiebureaus, inwoners) - Goede kennis (of bereid zijn deze te verwerven) van de Brusselse regelgeving op het vlak van stedelijke vernieuwing, overheidsopdrachten en administratieve procedures - Basiskennis van de tweede taal Informaticakennis MS office, BO Secrétariat, Phenix

Talenkennis

Frans : Goed
  • KOEKELBERG
  • Administratie en boekhouding / Boekhouding

Hoe solliciteren?

Naam van de werkgever
COMMUNE DE KOEKELBERG
Contactpersoon
Dhr. Olivier Vanderbeek
Presentatiewijze

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Email
ovanderbeek@koekelberg.brussels
Opgelet! Het is niet nodig om Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding. De vacature werd opgesteld door de werkgever. Actiris is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan en eventuele inbreuken tegen de wetgeving. Toch een opmerking over deze werkaanbieding? Aarzel dan niet om Actiris in te lichten.