Aller au contenu principal

LIGUE BRAILLE

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
  • Jongeren
LIGUE BRAILLE

De "Ligue Braille" begeleidt personen met een visuele handicap in alle aspecten van hun leven om hen autonoom te maken en stelt zijn begunstigden verschillende diensten ter beschikking: de beroepsinschakelingsdienst begeleidt mensen naar en tijdens tewerkstelling, de dienst voor pedagogische omkadering richt zicht tot mensen die niet meer schoolplichtig zijn en die graag willen studeren of een opleiding volgen, het centrum voor beroepsopleiding biedt volwassenen met een visuele handicap de mogelijkheid om een individuele aangepaste kwalificerende opleiding te volgen, de informatiedienst voor technische aanpassingen helpt blinden en slechtzienden die op zoek zijn naar uitrustingen in het kader van hun privé- en/of beroepsleven, de begeleidingsdienst met begeleiders en maatschappelijk werkers die helpen om een zo groot mogelijke autonomie te behouden of te verwerven om zich te kunnen integreren in het sociaal, professioneel en cultureel leven.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.