Aller au contenu principal

DiversiCom

Type partnerschap :

 • Begeleiding van specifieke doelgroepen
DiversiCom

De vzw « DiversiCom-Making disability work» promoot diversiteit op het werk en faciliteert de toegang tot werk van personen met een beperking op basis van hun competenties.

Onze 4 activiteiten:

begeleiding van de werkzoekende met een beperking tijdens zijn professioneel integratie traject: individuele en groepscoaching, ondersteuning in de zoektocht naar werk, voorbereiding van job interview, opvolging tijdens het professioneel project;

advies aan de onderneming bij elke etappe van het rekruteringsproces: selectie van kandidaten, interface, premies, aanpassingen, vorming en sensibilisering van het personeel, opvolging tijdens de integratie;

partnerbedrijven en kandidaten met elkaar linken: « matching » volgens de behoeften, opportuniteiten & competenties;

visibiliteit van de best practices van professionele integratie: communicatie van succesfactoren, voordelen en uitdagingen van diversiteit.

Website: www.diversicom.be

Project in samenwerking met Actiris

 • Gepersonaliseerde begeleiding van de werkzoekende (WZ) met een handicap of een invaliderend gezondheidsprobleem;
 • Aanpak uitsluitend gericht op het vinden van werk in een gewone organisatie (en niet in een beschutte werkplaats);
 • Elke handicap komt in aanmerking (motoriek, fysiek, zintuiglijk, mentaal, cognitief, ...) behalve problemen van psychische of psychiatrische aard;
 • Gepersonaliseerde individuele en/of groepscoaching;
 • Begeleiding in het Frans, Nederlands en Engels.

Voorwaarden:

 • Het betreft een erkende handicap of komt in aanmerking voor een erkenning door de FOD Sociale Zekerheid, de dienst PHARE of GTB;
 • De persoon is ingeschreven bij Actiris als werkzoekende en voldoet aan de voorwaarden van een BSD begeleiding;
 • Categorieën:
 • 00, 02, 03, 05, 07,16,17,18.
 • DiversiCom stelt een begeleidingstraject van 24 maanden voor in het kader van de samenwerking met Actiris. Er wordt geen voortraject aangeboden, want dat is bestemd voor personen die wat verder verwijderd zijn van werk (bijvoorbeeld met het PMS statuut).