Aller au contenu principal

INFO SOURDS

Type partnerschap :

  • Begeleiding van specifieke doelgroepen
INFO SOURDS

Info-Sourds de Bruxelles heeft als maatschappelijk doel de sociale inclusie en autonomie van Brusselse doven en slechthorenden te bevorderen. De vzw wil dit bereiken via sociale en persoonlijke acties in gebarentaal en/of met aangepaste visuele communicatiemiddelen.

Om zijn opdrachten te vervullen is de vzw in drie diensten opgedeeld:

  • Een globale begeleidingsdienst informeert, oriënteert en begeleidt de dove personen in verschillende domeinen: administratieve en juridische aangelegenheden, sociale rechten, gezondheid, budget, huisvesting enz.
  • Een ondersteuningsdienst voor communicatie en tolken (SISB) behandelt de aanvragen en het aanbod in gebarentaal of andere communicatiemiddelen (onder meer transliteratie in Franse gebarentaal, LPC, mondelinge herformulering). De dienst biedt ook tolkdiensten op afstand aan en telefoongesprekken met de tussenkomst van tolken in het kader van de tolkdienst op afstand "Relais-Signe".
  • Een ondersteuningsdienst bij het zoeken naar werk (SARE) (zie onder).

Opleidingsmodules die toegang geven tot een basisopleiding, een vooropleiding of een opleiding die leidt tot kwalificaties die gericht zijn op de voorbereiding op integratie en autonomie (alfabetisering en beroepsbepaling)

Deze diensten werken met een pluridisciplinair team dat bestaat uit 20 loontrekkers, van wie meerdere personen doof zijn, en zelfstandige tolken met wie de vzw een overeenkomst heeft afgesloten. Subsidies komen van de Franse Gemeenschapscommissie (FGC), de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris), Bruxelles Formation (I.B.F.F.P.), het Europees Sociaal Fonds, de Sociale Maribel en CAP48.

Project in samenwerking met Actiris

**De partner begeleidt alleen in het Frans.