Aller au contenu principal

Team4Job

Type partnerschap :

 • Mentoring
 • Youth Mentoring
Team4Job

De vzw Team4Job (T4J) wil bouwen aan een wereld die zich inzet voor sociale cohesie en gelijke kansen bij de toegang tot waardevol werk voor iedereen.

Team4Job biedt een volledig gratis en gepersonaliseerd mentorprogramma van 6 maanden aan dat een werkzoekende (mentee) in contact brengt met een persoon die actief is op de arbeidsmarkt (mentor). De werkzoekende wordt tijdens zijn traject ondersteund via opleidingen en workshops voor persoonlijke ontwikkeling.

Project in samenwerking met Actiris

Doelstellingen:

 • Toegang tot waardevol werk
 • Gelijke kansen en sociale cohesie bevorderen
 • Werkzoekenden in contact brengen met de arbeidswereld
 • Professionele netwerken uitbouwen 
 • De werkzoekenden motiveren en hun zelfvertrouwen boosten
 • Vaardigheden en ervaringen delen 

Doelgroep:

De MENTEES moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Bij Actiris als werkzoekende ingeschreven zijn
 • In één van de 19 gemeentes van Brussel wonen 
 • Nederlands, Frans of Engels spreken
 • Een specifiek beroepsproject hebben
 • Actief op zoek zijn naar werk
 • Het mentoraat helemaal zien zitten

De MENTORS moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Actief zijn op de arbeidsmarkt (sinds minstens twee jaar)
 • Zich vrijwillig engageren
 • Goed kunnen luisteren, empathisch zijn en dingen in vraag kunnen stellen
 • Zijn vaardigheden en ervaringen willen delen
 • Overtuigd zijn van de positieve impact van het mentorprogramma

Het programma:

Mentoraat

Het doel bestaat erin een vertrouwensrelatie op te bouwen tussen twee personen die hun ervaring en vaardigheden zullen benutten in de zoektocht naar een job voor de mentee. Deze twee personen vormen een duo tijdens het volledige mentoraat en worden begeleid door een projectmanager van Team4Job.

De mentor en de mentee stellen samen een actieplan op dat bij elke ontmoeting als referentie wordt gebruikt om de voortgang en de resultaten te evalueren. Gedurende de periode van 6 maanden wordt aan de projectmanager gecommuniceerd hoe de zoektocht naar werk van de mentee evolueert.

De frequentie van de ontmoetingen:

Het duo verbindt zich ertoe om minstens 2 keer per maand samen te zitten op de werkplek van de mentor gedurende een periode van maximaal 6 maanden. Het is van essentieel belang dat ze daarnaast ook contact houden via telefoon of e-mail om het engagement te onderstrepen en het vertrouwen te verhogen.

De workshops:

Gedurende het volledige mentoraat kunnen de mentees en de mentors deelnemen aan workshops van Team4Job. 

De workshops hebben verschillende doelstellingen: de persoonlijke ontwikkeling van de mentee/mentor ondersteunen, het delen van ervaringen tussen mentees/mentors vergemakkelijken, belangrijke coachinginstrumenten delen en de mentors informeren over de problematiek op de arbeidsmarkt.

Methodologie en opvolging:

1. Inschrijving van de werkzoekende via de website

2. Telefonische screening en individueel gesprek

3. Matching:

      De mentor-mentee-duo's worden samengesteld (matching) op voorstel van het team van Team4Job. Het hanteert hiervoor acht objectieve criteria.

 

- Activiteitensector

- Functie

- Leeftijd

- Taal

- Hobby

- Motivatie voor het mentoraat

- Geografische nabijheid

- Temperament

Na de eerste ontmoeting tussen de mentor en de mentee beslissen beiden om een engagementsdocument te ondertekenen. Voor beide partijen kan het mentoraat dan van start gaan.

4. Mentoraat

      Het duo wordt tijdens het volledige mentoraat begeleid door een projectmanager van Team4Job. 

      De projectmanager volgt de mentor en de mentee op en geeft hen feedback gedurende de volledige mentoraatperiode van zes maanden.   

5. Afsluiting

Op het einde van het mentoraat wordt het duo voor een evaluatiegesprek uitgenodigd in de lokalen van Team4Job.