De Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandbe-strijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH) is een Instelling van Openbaar Nut (ION) die onder de bevoegdheid valt van een minister van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De DBDMH is verantwoordelijk voor brandbestrijding, eerste hulp aan zieken of gewonden en hun vervoer naar ziekenhuizen. De DBDMH staat ook in voor de hen toevertrouwde opdrachten inzake civiele bescherming.
Werken voor een Instelling van Openbaar Nut zoals de DBDMH betekent in de eerste plaats ten dienste staan van de gemeenschap. Brandweerman/vrouw-ambulancier of officier zijn betekent slachtoffers van rampen en ongevallen helpen en bijstand verlenen.