Gammes in een notendop

Gammes is een vzw die thuiszorg verleent aan mensen die hun zelfstandigheid verliezen en/of afhankelijk zijn van anderen. De thuisbegeleider is een "levensgezel" die tot taak heeft de begunstigde, die de voortdurende aanwezigheid van een persoon nodig heeft, te begeleiden. Het is de bedoeling dat de thuisbegeleider zowel overdag als ‘s nachts langdurig actief aanwezig is en het geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn van de begunstigde optimaliseert. Hij zorgt ervoor dat mensen thuis kunnen blijven wonen, garandeert hun levenskwaliteit en biedt hun familie en naaste verzorgers een adempauze.

Waarden van het bedrijf

Ons team heeft openhartige en attente aandacht voor de begunstigden, behandelt ze respectvol in woord en daad, legt uit welke acties worden ondernomen en houdt rekening met de waardigheid van de begunstigde. Het verantwoord en efficiënt beheer dat wij voorstaan, veronderstelt zelfstandigheid, medeleven, striktheid, stiptheid, ethiek, deontologie, kritisch denken, eerlijkheid, overleg en teamwerk. De transparantie waarop wij vertrouwen, vereist openheid, oprechtheid, luisterbereidheid, solidariteit, doeltreffende interne communicatie, het niet achterhouden van informatie en het delen van kennis. Ten slotte is de essentie van onze bedrijfscultuur onze bereidheid om onze missie en visie uit te voeren, onze waarden na te leven en de organisatorische beperkingen te respecteren.

Voordelen

Gammes is ontstaan uit de vaststelling dat de Brusselse bevolking steeds meer hulp bij de dagelijkse activiteiten thuis nodig heeft, nu de bevolking vergrijst en patiënten steeds minder tijd in het ziekenhuis doorbrengen. Thuiszorg beantwoordt aan de reële behoeften van de Brusselse bevolking. Onze dienstverlening houdt  rekening met de situatie van afhankelijke personen, die in de loop van hun leven in een kwetsbare situatie zijn terechtgekomen. Ze geeft ook ademruimte aan hun naaste verzorgers, die uitgeput raken door een steeds zwaardere verzorging. Dit is een beroep met toekomst dat kwaliteitsvolle banen biedt, ook voor risicogroepen op zoek naar een baan in een stabiele en gestructureerde omgeving.

Waarom moet je bij ons komen werken?

Dynamisch bedrijf dat banen schept in de dienst- en zorgverlening aan personen.

Ons rekruteringsproces

De kandidaten die wij aanwerven, worden geselecteerd op basis van hun cv en hun motivatie. De aanwerving gebeurt op basis van:

 • 1 schriftelijke test om na te gaan hoe goed de kandidaat Frans begrijpt en schrijft,
 • 1 gesprek,
 • een nieuwe selectie,
 • een tweede test met een theoretisch gedeelte en een rollenspel.

 

 

 • Aantal werknemers
  <100
 • Sector
  Bijstand thuis (thuiszorg)
 • Taal
  Frans
 • Toegankelijkheid
  Metro Louiza of Tram 92 en 97