Wiegwijs in een notendop

Wiegwijs vzw is een middenveldorganisatie die door Kind & Gezin erkend is als inrichtende macht voor consultatiebureaus.

 

Wiegwijs beschikt in Vlaanderen over 215 efficiënte consultatiebureaus en doet hiervoor een beroep op meer dan 3 500 gemotiveerde vrijwilligers. Daarnaast heeft Wiegwijs vijf interventieteams die zich richten op kwetsbare gezinnen. Om deze taak uit te voeren, werken we samen met Kind & Gezin, de lokale Huizen van het Kind, lokale overheden, de Vlaamse Gemeenschapscommissie (Brussel) en middenveldorganisaties die zich inzetten voor gezondheid en preventie bij kinderen, met speciale aandacht voor kwetsbare jonge gezinnen.

Waarden van het bedrijf

Wij verwoorden onze missie als volgt : Veerkrachtige ouders, veerkrachtige kinderen. Concreet betekent dit, dat wij ouders van jonge kinderen preventieve gezinsondersteuning bieden inzake gezondheid, zorg en onderwijs. Samen met vrijwilligers en partners kiezen we voor een realistische en betrokken aanpak.

 

Om onze missie uit te voeren doen wij een beroep op vrijwilligers, die voor onze vzw essentieel zijn. Onze vrijwilligers geven de gezinnen een warm onthaal en wegen en meten baby’s en peuters. Naast de consultatiebureaus zetten wij in Menen, Ronse, Gent, Brussel en Antwerpen ook interventieteams in. Zij helpen kwetsbare gezinnen bij hun opvoedingstaken door middel van opvang, groepsactiviteiten en individuele ondersteuning. We bieden ook materiële steun zoals een ruilwinkel, luierbank en uitleendienst. We organiseren ook spelletjes en bijeenkomsten.

Voordelen

 • Diversiteit bij de doelgroepen, medewerkers en vrijwilligers
 • Participatieve attitude
 • Ondernemende en innoverende organisatie

Waarom moet je bij ons komen werken?

Een warme, hartelijke omgeving, die mogelijkheden biedt om beroepservaring op te doen.

Ons rekruteringsproces

Sollicitatiegesprek met de leidinggevende en een lid van onze dienst Human Resources.

 

 • Aantal werknemers
  >100
 • Soorten profielen die u zoekt
  Bereid zijn om je in te zetten en te evolueren
 • Sector
  Preventieve gezondheidszorg
 • Taal
  Nederlands
 • Parkeren
  Ja