Aller au contenu principal

Deel uitmaken van het EURES-netwerk

Bied je ondersteunende diensten aan burgers of ondernemingen met vragen over werken, tewerkstellen of stage lopen in het buitenland?

Werft jouw organisatie regelmatig werknemers aan? Of breng je op andere manieren vraag en aanbod bij elkaar op de Europese arbeidsmarkt?

Dan kan het interessant zijn om aan te sluiten bij het EURES-netwerk. Als lid of partner van het EURES-netwerk heb je meteen toegang tot alle arbeidsmarktinformatie, expertise en ervaring binnen het EURES-netwerk.

EURES

Neem contact met ons op voor meer informatie over het aanvragen van het EURES-lidmaatschap.

Welke organisaties kunnen zich aanmelden?

Zowel organisaties uit de (semi-) publieke als de private sector kunnen zich aanmelden. Universiteiten of hogescholen die laatstejaarsstudenten informeren over jobs of stagemogelijkheden in het buitenland, uitzendorganisaties die werkzoekenden begeleiden naar een baan of voor werkgevers rekruteren, vakbonden en beroepsfederaties die hun leden adviseren over werkgerelateerde onderwerpen, enzovoort.

Aanmelden als lid of partner

Als lid wordt van jou verwacht dat je actief werknemers aanwerft en plaatst en contacten onderhoudt met werkgevers en werkzoekenden. Dat doe je op de volgende manieren:

  • Cv’s delen met het netwerk.
  • Vacatures delen met het netwerk.
  • Ondersteunende diensten aanbieden: van algemene informatie tot maatwerk.

Kan jouw organisatie niet al deze 3 diensten leveren, maar wel minstens 1 daarvan? Dan kun je partner worden van het EURES-netwerk. Je toont dan aan wat jouw diensten bijdragen aan het netwerk.

Om lid of partner te worden van EURES, moet je voldoen aan bepaalde criteria. Ontdek hieronder de nieuwste EURES-verordening

verordening 2016/589